Storskogen förvärvar automationsbolaget Löfqvist Engineering

FOTO Löfqvist Engineering

Storskogen har förvärvat samtliga aktier i Hans Löfqvist Engineering AB (”Löfqvist Engineering”), ett automationsbolag som tillverkar robotlösningar för svensk industri. Bolaget rapporterade en omsättning om cirka 60 MSEK och en EBITA om cirka 10 MSEK, för räkenskapsåret 2021. Löfqvist Engineering är Storskogens femte förvärv inom vertikalen Automation under de senaste tolv månaderna, och kommer tillföra vertikalen viktig spetskompetens inom robotteknik.

Löfqvist Engineering utvecklar och producerar robotlösningar för processlinjer och tillverkning inom svensk industri och besitter kompetens inom robotar, mekanik, el och programmering. Genom industriell automation med robotteknik kan bolagets kunder rationalisera bort en stor mängd tunga och monotona arbeten och i högre grad fokusera på mer värdeskapande aktiviteter som produktutveckling, förbättrad produktivitet och processkvalitet. Bolagets kunder återfinns inom sektorer som fordons- och verkstadsindustri, metallindustri, träindustri, paketering och emballering.

Löfqvist Engineering har huvudkontor i Örebro och har ett 20-tal anställda. Bolaget grundades under 1970-talet och ägs idag av Johan Löfqvist, som är aktiv både i sin roll som vd och med att ta fram nya robotlösningar tillsammans med sina kollegor. Johan kommer att kvarstå som vd efter förvärvet.

”Vi ser fram emot att bli en del av Storskogen och att tillsammans fortsätta att utveckla Löfqvist Engineering. Vi tror att det finns mycket goda möjligheter till utbyte av kunskap och erfarenheter med de andra bolagen med samma eller liknande verksamhet inom koncernen, och att det kan bidra till vår fortsatta tillväxt”, säger Johan Löfqvist, vd Löfqvist Engineering.

Löfqvist Engineering kommer att ingå i Storskogens vertikal Automation, inom affärsområde Industri. Vertikalen är ett fokusområde för Storskogen och har under den senaste 12-månadersperioden gjort fem förvärv i flertalet geografier. Ansvarig för vertikalen är Patrik Klerck.

”Industriell automatisering ligger i tiden och vertikalen Automation är viktig för Storskogen då vi ser tydliga trender mot att europeisk produktion och tillverkning i större utsträckning flyttas tillbaka till att bli mer närliggande bolagens kunder. Löfqvist Engineering är en betydelsefull aktör inom den svenska marknaden för industriell automation med sina högkvalitativa robotlösningar och sin breda kompetens. Vi ser mycket fram emot att hälsa Johan och hela Löfqvist Engineering välkomna till Storskogen”, säger Patrik Klerck, Investment Director och ansvarig för vertikalen Automation.