Kavall sparkar personal

Kavall ökar fokus på lönsamhet och drar ned på personal. Foto: Kavall

Kavall ökar fokus på lönsamhet efter sin snabba tillväxt. Det innebär organisationsförändringar i företaget. Kavall har sedan starten upplevt en snabb tillväxt och fått betydande dragkraft med sin ultrasnabba on-demand-tjänst för dagligvaror och förnödenheter.

Kavall har ambitionen att bli en ledande nordiska aktören inom området. Efter den senaste utvecklingen på marknaderna de senaste månaderna kommer men nu att öka fokus på lönsamhet för att anpassa sig till nya förutsättningar och att positionera företaget för framtiden. Denna förändring kommer att innehålla en genomgång av hur insatserna fokuseras internt men också av den övergripande kostnadsbasen.

Bolaget har som mål att minska de centrala kostnaderna i Sverige och Norge och planerar att se över och utvärdera verksamheten i Finland. Besparingar kommer att omfatta förändringar av konsulter, lediga tjänster och befintliga anställda. De anställda som kan komma att påverkas av dessa förändringar har informerats.