Inviger Sveriges största publika laddstation för lastbilar

Öresundskrafts vd Anders Östlund och Stefan Strand, vd Volvo Lastvagnar Sverige, knyter banden och inviger Sveriges största, publika laddstation för lastbilar. Foto: Johan Lilja.

Nu har Öresundskraft och Volvo Truck Center invigt sin gemensamma laddstation på Ättekulla-området i Helsingborg. Invigningen skedde från H22 Arenas huvudscen av Stefan Strand, vd för Volvo lastvagnar i Sverige och Anders Östlund, vd för Öresundskraft.

– Laddstationen är starten på ett paradigmskifte som tillsammans med kommande stationer påtagligt kommer att bidra till omställningen av transportsektorn och aktivt bidra till Sveriges övergripande miljömål. Den är frukten av ett samarbete mellan två helt olika branscher – energibranschen och transportbranschen – där den gemensamma viljan att hitta lösningar har övervunnit olikheterna och där vi landat i en lösning som tillgodoser båda sidors behov, säger Anders Östlund.

– Laddstationen möter logistikbranschens behov av tillgänglighet och planerbarhet och energisystemets behov. Genom smart styrning kan stationen fungera som en resurs vid tillfällen när tillgången på effekt är begränsad. Den lägger grunden för nya affärer för oss som bolag, för stadens fortsatta utveckling som ett logistiknav och för tillverkare av tunga fordon.

– Vi är mycket glada över att kunna underlätta för våra kunder att välja mer hållbara transportlösningar. För att elektrifieringen ska ta fart måste det finnas infrastruktur där man kan ladda, därför är det här samarbetet med Öresundskraft mycket värdefullt, menade Stefan Strand, vd Volvo Lastvagnar Sverige.

Stationen har 4 laddplatser med laddeffekt på upp till 350 kW för snabbare laddning vid korta stopp samt 6 platser med laddeffekt 100kW för depåladdning vid längre stopp. Stationen har kostat cirka 7 miljoner kronor att uppföra. Bokning och betalning sker via Volvos bokningssystem och stationerna blir publika, det vill säga tillgängliga för alla lastbilsfabrikat.