NP Nilssons bygger nytt logistikcenter

Vid spadarna syns Simon Gunnarsson, projektledare, Frida Granath, entreprenadingenjör och Martin Bramsell, entreprenadchef, alla från MMB, samt Viktoria Nidelius, delägare, Fredrik Bergh, vd och Johan Nidelius, delägare i NP Nilsson. Foto: NP Nilsson

NP Nilssonss nya logistikcentret kommer att ligga på Vistorps industriområde i Förslöv där NP Nilsson sedan tidigare driver en modern produktionsanläggning. Här bygger nu NP Nilsson vidare med ett nytt logistikcenter för den växande bygghandelskedjan. Byggentreprenören MMB har fått uppdraget att genomföra totalentreprenaden. Logistikcentrumet har en verksamhetsyta på 28 000 kvdratmeter varav 11 000 kvdratmeter är under tak. NP Nilsson kommer även flytta sitt huvudkontor från Grevie till de nybyggda fastigheterna. Byggnaderna väntas stå klart till sommaren nästa år.

– Flytten till en modern och hållbart anpassad logistikfastighet på vår mark i Förslöv skapar förutsättningar för vår framtida expansion och en effektivare logistik, säger Fredrik Bergh, vd på NP Nilsson.

– Byggnaderna kommer att ha en hållbar profil med solceller samt en exteriör av prefabricerade träväggar från intilliggande NP Nilsson produktion. Såklart känns det bra med en lokalt förankrad byggare som MMB när vi nu gör denna stora satsning på hemmaplan, fortsätter Fredrik.

För NP Nilsson är detta etapp 2 i sin expansiva satsning mot ett modernt och samlat center för lager, logistik, produktion och huvudkontor. Den totala verksamhetsytan uppgår till 43 000 kvdratmeter, varav 13 000 kvdratmeter är under tak. Totalt kommer NP Nilsson ha cirka 75 anställda stationerade i Vistorp.

– MMB och NP Nilsson har starka historiska band och det var viktigt för mig att vara med här idag. Det här är ett projekt där vi tar vara på lokala resurser och kan erbjuda NP Nilsson en närproducerad byggnad tillsammans med våra partners, säger Martin Bramsell, entreprenadchef på MMB.