Intresset för elektrifiering av tung trafik är stort

Foto: Sven Brandsma/Unsplash

Den 22 april stängde utlysningen för Regionala elektrifieringspiloter. Stödet som ska främja elektrifieringen av tung trafik visade sig generera ett stort intresse runt om i hela landet. Nu pågår arbete med att besluta vilka aktörer som ska få ta del av stödet.

Intresset för att bygga publika laddstationer för el och vätgas för tung trafik har varit större än väntat. Trots en kort ansökningsperiod har Energimyndigheten fått in 149 ansökningar på ett totalt belopp om 5,4 miljarder kronor. Eftersom det sökta beloppet är betydligt större än de 1,5 miljarder som utlystes kommer ansökningarna att bedömas i hård konkurrens med varandra.

Nu pågår ett intensivt arbete där Energimyndigheten granskar ansökningarna samt inhämtar synpunkter från länsstyrelserna som bidrar till den samlade bedömningen. Antalet ansökningar påverkar tidigare kommunicerad tidplan, där beslut nu planeras att kommuniceras löpande från och med juli.

De som ansökt är allt ifrån mindre start-ups, kommunala bolag och större energi- och drivmedelsbolag. Ansökningarna kommer från samtliga län i Sverige med allra flest ansökningar från Västra Götalands län.

bild
Källa: Energimyndigheten

Ladd- och tankstationer ska vara på plats redan nästa år

Ett krav för att kunna få stöd är att man har kapacitet att bygga och ta sin ladd- eller tankstation i drift redan under hösten 2023.

– Vi är medvetna om att tidsplanen för uppdraget är väldigt snäv, vilket är utmanande för aktörerna. Å andra sidan innebär det att ladd- och tankinfrastruktur kommer vara tillgänglig för publik användning redan inom en snar framtid, och därigenom påskynda elektrifieringen av godstransportsektorn, säger Gustaf Länn som är ansvarig handläggare på Energimyndigheten.

Om stödet

Satsningen Regionala elektrifieringspiloter för tunga transporter ska påskynda elektrifieringen av godstransporter i Sverige. Energimyndigheten ska i ett första led fördela högst 1 543 miljoner kronor för att bygga upp en regional infrastruktur med strategiskt placerade publika ladd- och tankstationer för el och vätgas.

Källa: Energimyndigheten