M4 gruppen och Nora-Lindefrakt går samman

Samgående skapar möjligheter till en ökad delägarnytta genom ökad beläggning. Foto: m4

M4 gruppen och NLF, Nora-Lindefrakt, styrelser har enats om att inleda en process där förutsättningarna för ett samgående utvärderas. Båda företagen är starka och väl etablerade på marknaden. Ett sammanslaget företag kommer att omsätta 1,6 miljarder kronor, ha mer än 1 200 personer sysselsatta och erbjuda logistiktjänster, transporter, maskintjänster, återvinning samt försäljning av ballastmaterial genom sina 250 ägarföretag med tillsammans 950 fordon och maskiner. Geografiskt kompletterar företagen varandra i Mellansverige och har åkare och entreprenörer som ägare.

– Vi vill fortsätta utvecklas som en stark partner för våra kunder och erbjuda kompletta logistiklösningar och djupare kompetens inom vårt område. Vi vill också ta vara på de samordningsfördelar som en sammanslagning ger, säger de båda ordförandena Hans Paridon och Jan Emander.

En utvidgad grupp av delägare ger oss ökade möjligheter att säkra fler och större kunder, likväl som att utveckla vårt kunderbjudande och vår konkurrenskraft. För delägarna ser vi också möjligheter till en ökad delägarnytta genom ökad beläggning, bättre utnyttjande av fordonsparken, tillväxt, förmånliga inköpsavtal och bra delägarservice.

– Vår bransch står inför en stor omställning där bland annat fossila drivmedel ska fasas ut, digitaliseringen tar nya språng och konkurrensen hårdnar. Vi vill vara en aktiv partner i denna omställning och öka tempot i detta arbete tillsammans med våra kunder.
Genom en sammanslagning av våra företag ges också bättre förutsättningar att rekrytera specialkompetenser och bli en ännu mer attraktiv arbetsgivare framhåller vd Jonas Lindblom och vd Fredrik Sand.

Båda företagen fortsätter att leverera tjänster som vanligt till alla våra kunder, utifrån grundtanken att personliga relationer och en stark lokal närvaro är en mycket viktig strategisk del av den fortsatta framgången. Processen fortlöper med sedvanliga analyser och genomgångar av företagen tillsammans med extern expertis.

– Det lokala engagemanget och ett decentraliserat arbetssätt ser vi som fortsatta framgångsfaktorer där det naturligtvis ska finnas ett lokalkontor i Lindesberg anser både Jonas Lindblom och Fredrik Sand.