Catena säljer ut i Jönköping

Catena säljer två fastigheter i Jönköping för 141 miljoner kronor. Foto: Catena

Catena har tecknat avtal om att avyttra två fastigheter i Jönköpings kommun. Catena avyttrar de båda fastigheterna Ättehögen 2 och Älghunden 3 i Jönköping till ett underliggande fastighetsvärde om totalt 141 miljoner kronor, vilket överstiger den senaste värderingen med cirka 60 procent. Försäljningen sker som en bolagsaffär och köpare är fastighetsföretaget Västerhuset.

– Med försäljningen av dessa fastigheter ser vi att sammansättningen i Catenas totala bestånd bättre speglar vår inriktning. Vi ser fortsatt stor potential i regionen och förvärvade bland annat mark vid Hyltena trafikplats nyligen med avsikt att utveckla logistikanläggningar där som är fullt ut anpassade för morgondagens logistikflöden, säger Jonas Arvidsson som är Catenas regionchef i Jönköping.

Fastigheten Ättehögen 2 har en uthyrningsbar yta om cirka 8 710 kvm och Älghunden 3 har en uthyrningsbar yta om cirka 3 740 kvm. I lokalerna finns totalt sex hyresgäster med varierande verksamheter.