Cemit rankas som nummer ett bland innovationsföretag

CEMIT erbjuder smart visualisering och övervakning av järnväg och infrastruktur. Foto: CEMIT

För att flöden mellan olika leveranser och transportslag ska löpa smidigt och snabbt kunna lastas om för vidare transport är det viktigt att ha väldigt bra kontroll över alla delar i logistikflödet. Fastigheterna som erbjuder lagring, parkering, omlastning med mera är en kritisk del i kedjan.  

Samtidigt blir allt fler medvetna om att säkerhetsstrategiskt viktig infrastruktur och andra riksintressen måste hållas skyddad från både digitala och fysiska intrång. Att bygga in intelligent underhåll och övervakning gör det möjligt att hålla fastigheter och fordon både säkra och pålitliga.  

CEMIT är ett företag som ligger i framkant inom digitalisering av järnväg. Deras teknik med sensorer, stora datamängder i molnet och smart visualisering ger ständig intelligent övervakning av tåg och järnväg och infrastruktur. Kundernas ledningsfunktion får tillgång till skräddarsydda rapporter som hjälper dem att löpande följa och rapportera verksamheten för sina kunder och intressenter.

CEMIT är Europamästare i innovation sedan Eurostars, en del av EUs forsknings- och innovationsprogram Horizon, i mitten av februari utsett de företag i SME-segmentet som ska få finansiering i viktig innovation och som löser en stor samhällsutmaning beredd att appliceras internationellt. I en runda som avslutades nyligen rankades CEMITs ansökan som nummer ett i Europa, bland alla branscher, bland över 400 kvalificerade kandidater.

CEMITs teknik har utvecklats lokalt i Porsgrunn i Norge sen starten 2018. Demoförsök på regionaltåg och infrastruktur har varit framgångsrika, och nu går bolaget in i en uppskalningsfas. Kontor finns också i Sverige och Tyskland och hela Europa ses som en potentiell marknad. Utmärkelsen från Eurostars säkrar stöd för att fortsätta utvecklingen och nå nästa fas i tillväxten, med en lansering av CEMIT Visualizer i Sverige och Norge under året.