Intensiv omställning inom fordonsindustrin

Driftkostnaderna för dieselfordon incitament till elektrifiering. Foto: B&R Industrial Automation

Allt fler industrifordon elektrifieras. Tillsammans med ABB kan B&R Industrial Automation erbjuda totallösningar för en säker och effektiv omställning.

– Miljöpåverkan från den här typen av fordon kan inte ignoreras, säger Oscar Lundhede, Business Development Engineer på B&R.

Elektrifieringen är den största omställningen i fordonstillverkningens historia. Statliga och regionala regleringar ihop med kunders och investerares krav på mer miljövänliga alternativ gör att förändringen nu sker snabbt. För många tillverkare innebär det att utveckla egna lösningar för elektrifiering – något som kan innebära risker – eller vända sig till en partner som B&R Industrial Automation och ABB för mer kompletta och kostnadseffektiva alternativ.

– Tillsammans med vår ägare ABB arbetar vi intensivt för att erbjuda totallösningar med allt från enskilda komponenter, som B&R:s mobila automationsplattform och ABB:s motorer, drivenheter och laddningsinfrastruktur, till systemintegrering av komplett drivlina via partners. Det här är en bredd av lösningar som få aktörer globalt kan konkurrera med, vilket också innebär en trygghet för både maskinägare och slutkunden, säger Oscar Lundhede, Business Development Engineer på B&R.

edan idag finns det starka motiv för flera segment inom industrin till att ställa om. I många fall är ett elektriskt arbetsfordon mer lönsamt att använda och underhålla. I andra fall behöver man minska partikelutsläpp och buller i olika typer av områden. Även krav från beslutsfattare och investerare skyndar på omställningen. Sammantaget gör det att efterfrågan nu ökar kraftigt globalt på olika typer av elektrifierade arbetsfordon.

– Förr eller senare kommer de flesta fordon genomgå den här omställningen enbart baserat på ekonomiska fördelar. Många globala fordonstillverkare har kommit en bit på resan, medan de mindre fortfarande inväntar mer fullbordade lösningar. Starkast incitament, både kostnadsmässigt och från investerare, finns idag inom gruvindustrin. Även maskintillverkare av hamnfordon, båtar och stadsnära arbetsfordon har starka drivkrafter att snabbt ställa om. Där är driftkostnaderna för att använda dieselfordon redan idag stora och förväntas att öka ytterligare, säger Oscar Lundhede.