Antalet laddbara bilar ökar starkt

El-fordon utgjorde 36 procent av personbilsregistreringarna i oktober. Arkivbild

– Registreringarna av nya personbilar minskade med 5 procent i oktober jämfört med oktober ifjol. Trots att registreringarna minskade så visar detta på en fortsatt återhämtning i förhållande till det mycket svaga andra kvartalet, då registreringarna minskade med 37 procent jämfört med samma period förra året. Desto större ökning är det för laddbara bilar. Hittills i år har 66 730 laddbara bilar registrerats vilket är en ökning med 113 procent eller 35 410 bilar. Av alla personbilar i trafik är nu tre procent laddbara, varav en procent elbilar och två procent laddhybrider. Det är glädjande samtidigt som det visar på att omställningen kommer att ta tid. Det är värt att notera att oktober i fjol var en stark månad, till följd av att många passade på att köpa ny bil innan årsskiftet då den nya testmetoden WLTP infördes i Bonus-malussystemet. Hittills i år har personbilsregistreringarna minskat med 16,8 procent, säger Mattias Bergman, vd på BIL Sweden.

– För lätta lastbilar går det fortsatt trögt. Registreringarna minskade med 11,1 procent i oktober jämfört med samma månad förra året, och har hittills i år minskat med 38,2 procent. Under perioden januari till september har nyregistreringarna av lätta lastbilar i Sverige minskat mest i hela EU. Förklaringen till kräftgången för lätta lastbilar förklaras inte enbart av Coronakrisen, utan även av att Bonus-malussystemet slår hårt mot lätta lastbilar. Vi har påtalat vikten av att särskilja lätta lastbilar från personbilar vid revideringen av Bonus-malussystemet, då de utför ett annat transportarbete. Dessutom har inte omställningen till elektrifiering kommit lika långt som för personbilar, vilket begränsar utbudet. De föreslagna skärpningarna i Bonus-malussystemet under nästa år, med kraftigt höjd malus, går tyvärr i motsatt riktning, fortsätter Mattias Bergman.

– Andelen laddbara bilar, dvs elbilar och laddhybrider, fortsätter att ligga på höga nivåer och svarade för 36 procent av personbilsregistreringarna i oktober. Det är åter rekord för en enskild månad, och en väsentligt högre andel än i oktober förra året då laddbara bilar uppgick till 11,8 procent. Jämfört med ifjol har antalet laddbara bilar hittills i år ökat med 113 procent, där laddhybriderna står för den största uppgången med 162 procent samtidigt som elbilarna ökat med 44 procent. I antal handlar det om en ökning med 35 410 laddbara bilar, varav 29 750 är laddhybrider. Hittills i år uppgår andelen laddbara bilar till 28,9 procent jämfört med 11,3 procent samma period förra året. Det är i linje med vår prognos på 30 procent för 2020, säger Mattias Bergman.