Neste lanserar laddningstjänst för logistikföretag

Neste lanserar laddningstjänst för logistikföretag och planerar även en laddlösning för arbetsplatser. Foto: Neste

lanserar Neste i Finland den första egna laddningstjänsten för logistikföretag. I fjol testades tjänsten inom ramen för ett pilotprojekt i samarbete mellan Neste och Niemi Palvelut Oy, som är marknadsledande inom flytt- och logistiktjänster i Finland. Tack vare ett framgångsrikt pilotprojekt tillhandahålls tjänsten Neste Charging till transportföretag på ett brett plan så att företagen kan nå de ambitiösa klimatmålen. Med el som laddas via Neste Charging kan logistikföretagen minska sina utsläpp av växthusgaser med i snitt 85 procent*. Beräkningen bygger på europeisk lagstiftning och på ett medelvärde för den el som används i stamnätet i Finland under en period på fem år.

Med bränslet Neste MY Förnybar Diesel har Neste gått i täten när det gäller att minska trafikutsläppen. Med Neste MY Förnybar Diesel kan bilföraren och företaget minska sina utsläpp av växthusgaser med upp till hela 90 procent** jämfört med användning av fossil diesel. Bränslet är en lösning som kan tas i bruk av såväl företag som privatbilister direkt, och är tillgängligt på fler än 150 stationer i Finland. Genom den nya laddningstjänsten vill Neste erbjuda sina företagskunder ett allt mer omfattande produktutbud när det gäller att gå över till utsläppssnåla transporter.

– Vi vill hjälpa våra kunder att minska sina utsläpp av växthusgaser, och kartlägger hela tiden möjligheter att stödja företagen i uppnåendet av målen för koldioxidneutralitet. Trots att den tunga trafiken kommer att drivas på diesel under lång tid framöver och förnybar diesel är en möjlighet att avsevärt minska utsläppen från tunga fordon, behöver vi också andra lösningar för att minska klimatutsläppen från transporter. Framöver finns det allt fler transport- och logistikföretag som använder diesel-, el- och gasfordon. Därför vill vi nu också komplettera vårt serviceutbud med laddningslösningar. Vi är glada över att vi i snabb takt kan göra laddtjänsten tillgänglig för företag på ett brett plan i Finland. Vi kartlägger också möjligheter att senare utvidga tjänsten även till Baltikum, säger Tuomas Kulola, försäljningsdirektör för Nestes affärsområde Marketing & Services.

Via Neste Charging kan ett logistikföretag ladda sina fordon och underleverantörernas fordon med el på sin egen depå. Det innebär att antalet körkilometer som uppstår på grund av behovet av extra laddning då kan minimeras. Tjänsten innefattar smarta laddlösningar som en övergripande tjänst, och laddning kan ske via Nestes mobilapp eller med RFID-tagg. Växthusgasutsläppen och utsläppsminskningarna kan följas i en utsläppsrapporttjänst som Neste lanserade i Finland i augusti 2021.