Lång väg tillbaka för öresundsförbindelsen

Personbilstrafiken över Øresundsbron minskar med 39,2 procent. Foto: Øresundsbro Konsortiet

Øresundsbro Konsortiets resultat före värdeförändring blev 876 miljoner danska kronor – en ökning med 75 miljoner danska kronor jämfört med 2020, men en försämring med 405 miljoner DKK jämfört med 2019. Godstrafiken över Øresundsbron blev rekordstor under 2021. Men för fritidskunder, pendling och företagstrafiken blev det ytterligare ett år med minskad trafik jämfört med 2019.

– Våra årssiffror visar tydligt att restriktionerna kraftigt drabbat resandet över sundet, men att det fortsatt är många som behöver resa över till arbete, studier och fritid. Många människor lever vardagen i två länder och det behöver bli enklare, inte svårare, att röra sig över sundet. Det är dags att återuppta grundidén med Øresundsbron i att skapa en sammanhängande integrerad region, säger Linus Eriksson, vd på Øresundsbron.

Skärpta inreseregler både inledde och avslutade 2021 – med tydlig påverkan för resandet över Øresundsbron. Under årets första kvartal minskade trafiken med omkring 60 procent jämfört med samma period 2019. Inreserestriktionerna började lätta före sommaren och återhämtningen kom i gång. Kombinationen av fler slopade restriktioner och Øresundsbrons omstartskampanj "kör en tur -få en tur" under hösten bidrog till en ännu starkare återhämtning och 17 000 nya avtalskunder under perioden september till november. 

Øresundsbrons samlade trafik i november minskade med 12 procent jämfört med samma månad 2019. Men före jul infördes återigen skärpta inreseregler i båda riktningarna och decembertrafik minskade med 22 procent jämfört med 2019.

– Vi hade 32.000 fler avtalskunder vid årets slut än då det startade. Trafiken var nästan återhämtad till 90 procent då nya restriktioner infördes i december. Det visar att det finns en inneboende vilja att resa mellan länderna. Det är en potential som vi ska ta vara på och som är bra för båda staterna, säger Linus Eriksson.

Varje dag gjordes i genomsnitt 13.131 passager på bron under 2021, vilket kan jämföras med 20.423 under 2019. Däremot blev det en förbättring med 4,7 procent jämfört med 2020 – ett år som inleddes med normal trafikutveckling de första 2,5 månaderna – tack vare godstrafikens framfart. Godstrafiken på bron ökade elva av tolv månader jämfört med 2019. I både mars och juni passerade för första gången över 50.000 lastbilar per månad.

– Godstransporterna har under 2021 blivit ännu viktigare. Ännu ett år ökar de riktigt långa lastbilarna efter att vi tog bort pristillägget för modulekipage. Våra kunder har kunnat frakta mer gods per passage till ett lägre pris. Bättre för både miljön och transportekonomin, säger Linus Eriksson.

Personbilstrafiken minskade med 39,2 procent jämfört med 2019 – varav fritidstrafiken med 43,1 procent, kontanttrafiken med 36,8 procent och företagstrafiken med 53,8 procent. Pendlingstrafiken minskade mindre med 28,1 procent. Och busstrafiken hade störst nedgång med 62,7 procent. 

Bolagets finanser är fortsatt robusta och återbetalningstiden, som har en lång tidshorisont till senast 2050, bedöms inte påverkas av årets resultat.