Logistea förvärvar logistikfastighet i Kalmar

Med förvärvet av logistikfastigheten i Kalmar utökas affärsrelationen med GDL. Foto: GDL

Logistea har förvärvat och tillträtt en logistikfastighet i Kalmar till ett fastighetsvärde om 17,3 miljoner kronor med en tillkommande investering om 20 miljoner kronor avseende tillbyggnation.

Fastigheten uppgår till cirka 21 000 kvadratmeter markyta och är belägen i ett centralt och etablerat industriområde med närhet till E22:an och består av 2 630 kvadratmeter befintlig uthyrningsbar lokalyta samt avtalad tillbyggnad om cirka 1 800 kvadratmeter ytterligare lokalyta.

Planerad tillbyggnation påbörjas i närtid och bedöms slutföras under 2022, varefter årlig hyresintäkt estimeras till 2,6 miljoner kronor och driftnetto 2,4 miljoner kronor. Logistea har tecknat ett tioårigt triple-net-avtal med nuvarande hyresgästen GDL för både befintliga och tillkommande ytor.

– Logistea eftersträvar långa och stabila kundrelationer. Med förvärvet av logistikfastigheten i Kalmar, så utökas vår affärsrelation med GDL ytterligare, samtidigt som vi förvärvar vår första fastighet i Kalmarregionen, säger Tobias Lövstedt, COO, Logistea.