Oscar Properties köper lagerfastigheter i Värnamo

Oscar Properties har tillträtt fastigheterna. Foto: Kommersiella Fastigheter

Kommersiella fastigheter, i Väst, agerade säljrådgivare vid avyttring av två lager- och industrifastigheter centralt belägna i Värnamo. Fastigheternas totala LOA uppgår till 28 438 kvadratmeter. Köparen Oscar Properties tillträdde i december, köpeskillingen uppgår till 36,5 miljoner kronor.

Två stora lager- och industrifastigheter belägna med ett strategiskt bra läge intill järnvägen och Södra stambanan. Fastigheterna har en sammanlagd LOA om 28 438 kvadratmeter och det gemensamma driftnettot uppgår till 2,3 miljoner kronor.

– Värnamo är ett strategiskt bra område, läget vid stambanan och motorvägen på E4:an och R 27 är en fördel ur ett logistiskt perspektiv och vi tror att Värnamo kommer att fortsätta utvecklas i en positiv riktning, säger Robert Treutiger, transaktionsrådgivare Kommersiella fastigheter i Väst.