Savills tar uthyrningsuppdrag för Barings

Fastigheterna har en total uthyrningsyta på cirka 55 000 kvadratmeter. Foto: Savills

Barings storsatsar i Sverige genom förvärv av sex nya logistikfastigheter där Savills logistikteam har fått förtroendet att bistå i uthyrningsarbetet på flertalet platser i Sverige.  Fastigheterna blir moderna och flexibla med en grön profil innehållande grön betong och solceller på taket och kommer att färdigställas av Skanska. Projekten ingår i den logistikportfölj som Barings köpte av Skanska föregående vecka. Uthyrningsuppdraget startar omgående.

Byggnationen av de sex fastigheterna startas i etapper och har redan nu fasta färdigställandetider under Q4 2022 fram till Q3 2023, vilket gör projektet unikt i sitt slag. Savills har fått uppdraget att hyra ut tre av logistikfastigheterna med placering i Göteborg, Helsingborg respektive Malmö.

Fastigheterna är strategiskt belägna med en total uthyrningsyta på cirka 55 000 kvadratmeter och kommer att stå färdiga från och med slutet av 2022 och under 2023.

– Vi är glada över att ha fått förtroendet av Barings att arbeta med uthyrningsuppdraget för detta unika logistikprojekt. Satsningen är ett tecken i tiden. Efterfrågan på moderna logistikfastigheter i strategiska lägen har aldrig varit högre, säger Rikard Lindkvist, Head of Industrial & Logistics, Savills Sweden.

– Vi är glada att ge detta uthyrningsuppdrag till Savills och ser fram emot vårt samarbete. Fastigheterna är belägna i starka lägen och byggs till hög kvalitet, säger Thorsten Slytå, Head of Nordics, Barings Real Estate.