E-handeln skapar tillväxt i paketmarknaden

Under 20202 utdelades 295 miljoner paket. Arkivbild

Post- och telestyrelsen har sammanställt data om den svenska paketmarknaden i en ny rapport. Siffrorna visar på en starkt tillväxt men också på en ökad konkurrens. Och nu är även Budbee, Instabox och Airmee med i konkurrensen på paketmarknaden.

Paketmarknaden omsatte 2020 drygt 18,1 miljarder kronor varav inrikesmarknaden stod för ca 9,9 miljarder, utgående paket för ca 5,9 miljarder och inkommande paket för ca 2,3 miljarder. Jämfört med föregående år har paketmarknaden vuxit med 14,2 procent, i termer av omsättning. Inrikesmarknaden och inkommande paket har vuxit mest, med 17 resp 16,1 procent.

Under 20202 utdelades 295 miljoner paket under varav cirka 204 miljoner paket hade både avsändaren och mottagaren i Sverige (69 %), ca 48 miljoner paket hade en avsändare i Sverige och en mottagare utomlands (16 %), och ca 43 miljoner paket hade en avsändare utomlands och en mottagare i Sverige (15%).

Den största aktören sett till hela paketmarknaden är Postnord som har en marknadsandel på 40–45 procent i termer av omsättning, följt av UPS och DHL vilka båda enskilt har en marknadsandel kring 10–15 procent. Jämfört med föregående år har de flesta av de största aktörerna minskat sin marknadsandel något.