Vätgas minskar utsläpp med 70 procent

Vätgas är framför allt intressant för tunga transporter. Skulle alla dessa lastbilar ersättas och köras på vätgas producerad med svensk elmix kan utsläppen minska med 70 procent. Foto: TT

Gävleborg och Dalarna positionerar sig som ledande i Europa när det gäller vätgasutveckling. Fördelarna med vätgas som bränsle uppmärksammas alltmer och en ny forskningsrapport från Högskolan i Gävle visar att vätgasdrivna lastbilar skulle kunna minska utsläppen från transporter till och från Gävle hamn med 70 procent.

I rapporten har Peder Zandén Kjellén, forskare i miljövetenskap, samlat in data om vägtransporter som trafikerar Gävle hamn. 190 lastbilar som dagligen transporterar gods till och från hamnen har undersökts.

– Vätgas är framför allt intressant för tunga transporter. Skulle alla dessa lastbilar ersättas och köras på vätgas producerad med svensk elmix kan utsläppen minska med 70 procent. Att ersätta lastbilar med vätgaslastbilar kan alltså markant minska utsläppen från vägtransporter, säger han.

För att det ska kunna bli verklighet krävs en infrastruktur för vätgasbilar, samt att så kallade bränslecellslastbilar behöver bli tillgängliga på den svenska marknaden.

– Det dröjer troligen till år 2025 innan de lastbilarna kommer till Sverige. Men det är sannolikt att det kan finnas en utbyggd tankinfrastruktur för vätgas innan dess. Det gör det möjligt för lastbilar, som kör gods längs med E16 till och från hamnen, att tanka vätgas från dag ett, säger Peder Zandén Kjellén.

Gävle hamn jobbar nu med den här frågan, men de är beroende av andra aktörer.

– Hamnen är pådrivare, men åkerierna är avgörande. Det är de som har lastbilarna. Och det finns ett hönan eller ägget-problem här. För att kunna investera i vätgasinfrastruktur måste det finnas lastbilar och för att kunna använda lastbilar krävs en infrastruktur, säger Peder Zandén Kjellén.

Det finns en nationell vätgasstrategi och initiativet Fossilfritt Sverige, som arbetar med att öka takten i klimatomställningen, har identifierat områden i Sverige som är särskilt lämpliga för vätgas. Då räknas Gävleborg som ett av de områdena. Det beror bland annat på att det finns mycket stålindustri i regionen, en bransch som kan använda vätgas i olika processer.