ECU Worldwide köper Nordicon

ECU Worldwide kommer att äga 65 procent av Nordicon. Foto: Nordicon Terminals

ECU Worldwide, ett helägt dotterbolag till Allcargo Logistics, och ett globalt multimodalt logistikföretag och världens ledande aktör inom mindre än containerladdning, LCL, och Nordicon, ett konsultföretag för havsfrakt med nästan 40 procent marknadsandel inom LCL-segmentet, har ingått ett globalt partnerskapsavtal.

Detta partnerskap skapar ett holdingbolag där ECU Worldwide kommer att äga en andel på 65 procent och 35 procent av de nuvarande ägarna av Nordicon. Verksamheten kommer att fortsätta att fungera under det befintliga Nordicon-namnet utan störningar och med utökad global kapacitet.

Detta globala partnerskap kommer att skapa möjligheter för hållbar tillväxt för Nordicon inom ECU:s globala nätverk, medan ECU bygger sin globala styrka i Norden. Det gör det möjligt för båda parter att ha ett gemensamt fokus på globala konton. För en smidig övergång kommer Nordicon att fortsätta använda sin befintliga kundserviceplattform, My Nordicon, och integrera den i ECU Worldwides globala tekniska nätverk.

– Förvärvet av Nordicon är i linje med vår vision att befästa vårt marknadsledande och samarbeta med företagsledda företag som gör att vi kan expandera till nya territorier, ledda av ett skickligt team för att driva våra digitala ambitioner. Kombinationen av våra globala nätverk och branschkompetenser kommer att erbjuda långsiktigt värdeskapande och hjälpa oss att fortsätta att vara dedikerade för att överträffa kundernas förväntningar, säger Shashi Kiran Shetty, styrelseordförande, Allcargo Logistics, ECU Worldwide och Gati.

Nordicon har byggt upp en högpresterande verksamhet som drivs av stark entreprenörsenergi. Strategin och kulturen som passar med ECU Worldwide är viktiga orsaker till detta partnerskap. Vi inser att Nordicon som marknadsledare i Norden kommer att tillföra värde till ECU Worldwides globala nätverk. Förutom expansionen på en viktig marknad tillåter detta partnerskap oss att utöka vårt multimodala erbjudande genom järnvägskonsolidering över hela Europa, säger Tim Tudor, vd, ECU Worldwide.

I en kommentar till partnerskapet säger Linus Ahlm, vd, Nordicon Group, ”Nordicon har beslutat att ändra det globala nätverket till ECU Worldwide för att skapa de bästa möjligheterna för hållbar tillväxt i framtiden och är mycket glada över att engagera sig i detta långsiktiga partnerskap. Den globala styrkan i ECU Worldwide är en perfekt matchning med Nordicons ledande position i Norden, vilket kommer att tillföra värde för våra medarbetare och kunder. Vi lockades av de kompletterande styrkorna och det gemensamma fokuset på digital innovation för att driva ledarskap genom detta partnerskap. Vi kommer att bli starkare och bättre tillsammans”.