Tio helikoptrar och fyra skopande flygplan i brandberedskap

Räddningstjänsterna fått stöd av helikoptrar och skopande flygplan vid 16 insatser, Foto: MSB

Just nu pågår flera större bränder i Norrland efter en period med extremt hög brandrisk. Tio helikoptrar och fyra skopande flygplan är sedan onsdagen i beredskap på olika orter i Norrland och har använts flitigt i flera dagar. Med ökad brandrisk även på Gotland och i Södermanland beslutade MSB under torsdagen att sätta ytterligare två helikoptrar i beredskap. Helikoptrarna är placerade i Västerås och har 90 minuters beredskap.

– Eftersom Norrland har stora ytor, hög brandrisk och flera pågående bränder just nu behöver vi ha många tillgängliga resurser där, säger Anna-Karin Hamrén, verksamhetsansvarig för nationella insatser och civilskydd på MSB och fortsätter:

– Men nu ser vi också en ökad brandrisk i Södermanland och på Gotland. Därför behöver vi ta in ytterligare två helikoptrar i beredskap. Dessutom håller vi beredskap för att kunna stödja våra grannländer genom EU-samarbetet och vi vet att brandrisken i till exempel Finland är mycket hög just nu.

Bara under de senaste fyra dagarna har räddningstjänsterna fått stöd av helikoptrar och skopande flygplan vid 16 insatser, varav 15 har varit i Norrland.

– Tack vare att vi haft resurserna placerade i Norrland har vi kunnat ge snabb hjälp. Flera av bränderna har varit i svårtillgänglig terräng och därmed svåra att komma åt för räddningstjänstens markstyrkor.