Ny typ av lastbärare öppnar för lastbilstrailers på järnväg

En instruktör från leverantören av R2L övervakar provlastningen av en frigotrailer. Foto: Stephan Ray/Green Cargo.

Green Cargo har tillsammans med representanter från kundsidan testat en typ av lastbärare som hittills har saknats på den svenska marknaden. Provlastningen utfördes på kombiterminalen i Folkesta. Resultatet från provlastningen visar att det finns goda möjligheter att flytta större volymer från väg till järnväg med det här konceptet.

Godsoperatörer har goda förutsättningar att kunna erbjuda kostnadseffektiva och konkurrenskraftiga lösningar, utöver järnvägens övriga fördelar. En svår utmaning för intermodala lösningar i Sverige är att 80 – 90 procent av befintliga lastbilstrailers hittills inte har gått att lasta på järnvägsvagnar. Den nya tekniken med lastbärare fungerar som en korg där trailern körs på och sedan lyfts på till järnvägsvagnen. Korgen finns kvar på vagnen under transport för att möjliggöra lyft av vagnen vid ankomst. Den tekniska innovationen går under namnet r2L, roadrailLink. På kontinenten finns det kunder som redan använder den här typen av lastbärare, men i Sverige är den ny.

– Vi på Green Cargo ser naturligtvis över möjligheten att nyttja konceptet inom det vagnslastnätverk som vi tillhandahåller för att möjliggöra flexibilitet och transport av olika volymer. Det finns en stor potential i att kroka arm med bland annat speditörerna här, säger Fredrik Dahlberg, affärsutvecklare på Green Cargo.

Lastbilstransporter kommer alltid att behövas i stor utsträckning på kortare sträckor, men mycket är vunnet om intermodaliteten avseende befintliga trailers utnyttjas i större omfattning. Genom att transportera trailern på järnväg den långa sträckan minskas både utsläppen och vägslitaget rejält, samtidigt som att trafiksäkerheten ökar för bland annat privatbilister. Det blir också en vinst för speditörer som sparar tid, pengar och minskat behov av dragbilar.

– Nu fortsätter arbetet med att identifiera lämpliga orter och relationer där konceptet med den här typen av lastbärare kan skapa nyttor åt våra kunder och samarbetspartners. Att möjliggöra ansvarsfulla och miljövänliga logistiklösningar med befintlig trailerflotta är ett viktigt steg längs vägen mot en fossilfri framtid, säger Fredrik Dahlberg.