Green Cargo bildar ny enhet för rundvirkeslogistik

Green Cargo bildar en särskild enhet för rundvirkeslogistik. Foto: Green Cargo

Nu har en enhet bildats inom Network Management – Rundvirkeslogistik. Syftet med den nya enheten är dels att på ett bättre sätt kunna möta rundvirkeskundernas krav och önskemål, men också att öka tillväxten och stärka lönsamheten inom segmentet. Chef för den nya enheten är Madelene Askeblad.

– Rundvirkessegmentet är ett område med stor potential och en viktigt del i vår lönsamma tillväxt framöver, men förutsättningarna skiljer sig mot andra segment. För att få en ökad förståelse för kundens behov och med ett mer snabbfotat arbete från vårt håll skapar vi nu en ny renodlad rundvirkeslogistisk enhet, säger Shad Hallam, chef för Network Management.

Madelene Askeblad tillträdde rollen som chef för Rundvirkeslogistik den 1 januari 2022 och påbörjar nu arbetet med att bygga upp den nya enheten. Till att börja med kommer enheten att bestå av två affärsutvecklare. Tillsammans med Madelene kommer de att driva det strategiska arbetet med verksamhetsplan, mål, teamstruktur och roller. Löpande kommer enheten att byggas på med fler kompetenser och när arbetssätt och processer är fastlagda kommer även de operativt ansvariga att ingå i teamet.

– Nu etablerar vi ett dedikerat kompetensteam för rundvirkesegmentet. Det kommer öka vår potential att utveckla både befintliga och nya kunder där kundmötet till kundlöftet genomsyrar enheten. Vi vill med detta möta våra kunders krav samtidigt som vi uppnår lönsamhet, säger Madelene Askeblad.