HSB Göteborg satsar på paketboxar

Lyckad satsning på paketboxar hos HSB Göteborg. Foto: HSB

Intresset för att få paket levererade till en paketbox i anslutning till hemmet har varit stort. Under testperioden levererades fler än 2 000 paket till de 37 paketboxarna som ingår i pilotprojektet.

HSB Göteborg är en av de första aktörerna som placerade paketboxar från PostNord i bostadsområden runt om i Göteborgsområdet. Att få sitt paket levererat via en paketbox i anslutning till fastigheten är något som uppskattas av de boende.

– Vi strävar alltid efter att utveckla servicen till HSBs medlemmar och hyresgäster. Paketboxar underlättar vardagen för de boende och att de är uppskattade ser vi inte minst i de kundnöjdhetsmätningar som gjorts i samband med pilotprojektet, säger Lizz Wiklund, hållbarhetschef på HSB Göteborg.

Paketboxarna användes flitigt och under testperioden på åtta veckor hämtades totalt 2 127 paket i de 37 paketboxarna. PostNords mätningar visar att kundnöjdheten ligger på 4,6 på en femgradig skala, vilket är över rikssnittet (4,5). Man kan också se att paketen ligger kvar kortare tid i paketboxarna jämfört med postombud.

I takt med att e-handeln växer blir behovet av smidiga leveranser, ökad tillgänglighet och olika leveransalternativ allt viktigare för konsumenten. Med paketboxar blir det enklare att på ett säkert sätt själv hämta sitt paket dygnet runt i anslutning till där man bor eller rör sig.

– Vi kan se i feedbacken bland mottagarna att de flesta är mycket nöjda med sina leveranser i paketboxarna. Det är glädjande att den nya leveransmetoden har tagits emot så väl hos både partners och mottagare, säger Viktor Rosenqvist, chef för paketboxar på PostNord.

Med tanke på det goda resultatet blir nästa steg att i dialog med PostNord titta på fler placeringar av paketboxar i anslutning till HSB Göteborgs fastigheter.

Pilotprojektet omfattar 37 paketboxar, där ungefär hälften placerats vid bostadsrättsföreningar respektive hyresfastigheter bland HSB Göteborgs bostäder i Göteborg, Kungsbacka, Kungälv, Partille och Härryda.