80 miljoner ton mark ska transporteras för byggandet av Lynetteholmen

Ön Lynetteholmen utanför Köpenhamn innebär en gigantisk transportuppgift. Karta: Transportministeriet

Byggandet av den helt nya ön Lynetteholmen utanför Köpenhamn innebär en gigantisk transportuppgift som danska transportföretag är redo att ta på sig - även om den ska vara grön och klimatvänlig.

En bred majoritet i Folketinget har idag antagit en historisk lag om byggandet av ett helt nytt distrikt mitt i Köpenhamns hamn, som kan stormsäkra staden från norr, och som skapar plats för cirka 35 000 invånare och lika många jobb. Distriktet är utformat som en ö och heter Lynetteholmen.

Den faktiska konstruktionen av ön är ett gigantiskt projekt. Ön kommer att vara 2,8 kvadratkilometer, vilket motsvarar nästan 400 fotbollsplaner, och kommer så småningom att rymma upp till tre miljoner kvadratmeter bostads- och kommersiella lokaler. Totalt förväntas 80 miljoner ton mark transporteras för byggandet av Lynetteholmen.

Utgångspunkten är att marken transporteras med lastbil och oavsett krav är danska transportföretag redo att leverera den efterfrågade lösningen. - Det finns anledning att gratulera både Köpenhamn och politikerna till det visionära beslutet att bygga ett helt nytt distrikt för 35 000 människor.

– Det är historiskt och våra medlemmar är redo att hjälpa till med den gigantiska uppgiften, säger Carina Christensen, vd för danska intresseorganisationen ITD.

– Våra medlemmar vill ha en gröna övergång, men vi kan inte göra det ensamma. Vi behöver någon som faktiskt kräver mer klimatvänliga transporter och är villiga att betala extra kostnaden. Här är Lynetteholmen intressant, för den offentliga sektorn kan gå in och visa att klimatvänliga transporter förmodligen är dyrare, men i gengäld också värt priset, säger Carina Christensen.

Om man väljer en lösning där marktransporten ska ske med elektriska lastbilar kommer det att krävas 57 procent fler lastbilar, eftersom varje enskild elbil med dagens teknik transporterar mindre volymer per transport. Det är viktigt att politikerna har en bra och informerad grund för att fatta beslut när det gäller gröna transporter. 

– Byggandet av Lynetteholmen har potential att bli en bra katalysator för den gröna övergången av tunga transporter, just för att projektet är så stort och sträcker sig över så många år. Det vi vill bidra till sker på bästa möjliga sätt, säger Carina Christensen.