Lanserar öl som kan spåras genom hela tillverkningsprocessen

Helt Spårat är ett projekt där flera aktörer samlats runt processen för öltillverkningen. Foto: Helt Spårat

Nu lanseras en Sverigeunik produkt på Systembolaget. Det är ett öl som för första gången i Sverige kan verifieras och spåras genom hela tillverkningsprocessen. Syftet med projektet är att med blockchain-teknik, fullständigt kunna dokumentera en konsumentprodukt genom alla processer, från det att det första maltkornet sås till dess att ölet tappas upp på flaska. Sveriges första blockchain-öl, Helt Spårat, har skapats av Ängöl bryggeri, tillsammans med bland annat IBM, spårbarhetsleverantören Foodchain by Blockchain och handelsplattformen Skira.

Blockchain-tekniken gör att flera aktörer kan dela samma data i en obruten kedja, och är synnerligen lämplig, men ännu relativt outnyttjad vid livsmedelsproduktion. Foodchain by Blockchain är en av de första aktörer i världen som använder tekniken för att dokumentera processerna på gårdsnivå för att sedan förmedla data vidare upp i produktionskedjan. På så sätt möjliggörs en helt ny grad av kommunikation av mervärden mellan lantbrukare, bryggare och konsument.

x

Spårbarhet, transparens och ”storytelling” är på allas läppar. Foto: Ängöl

Slutkonsumenteten kan enkelt få tillgång till Helt Spårats produktionskedja, tillverkningsprocess och den fullständiga historien om produkten, bara genom att scanna QR-koden på flaskan.

Spårbarhet, transparens och ”storytelling” är på allas läppar inom alla branscher, men kanske framför allt inom livsmedelsproduktionen. Blockkedjan ger helt nya möjligheter inom området. För oss är detta den första produkten på marknaden i en förhoppningsvis lång rad och vi har fler lanseringar i pipeline. Just nu utvecklar vi systemet intensivt, säger Cecilia Ryegård, Foodchain by Blockchain.

Bakom tekniken står IBM Food Trust, en blockchain-baserad lösning som möjliggör ett säkrare, smartare och mer hållbart livsmedelsekosystem. IBM vill utveckla spårbarhet i livsmedelsbranschen och Food Trust är idag världens enda större spårbarhetssystem med blockchain-teknik.

– Många av de mervärden som konsumenten är intresserad av skapas på gården. Det är bland annat därför vi tycker att det här projektet är väldigt intressant, då vi ser hela kedjan från gård till konsument och där all data kan bli verifierad och synlig för konsumenten i och med IBM Food Trust, säger Frode Langmoen, som representerar IBM i projektet.

Helt Spårat är ett projekt där flera aktörer samlats runt processen för öltillverkningen. Utöver Ängöl bryggeri, IBM och Foodchain by Blockchain, ingår även den digitala handelsplattformen Skira, som initierade projektet. De erbjuder en fullservice-plattform för handel med spannmål och har kunnat dela informationen i projektet digitalt och integrerat. Foodchain by Blockchain och Skira är båda också en del av IBMs acceleratorprogram.

– Skiras vision är en optimal och hållbar handel av grödor. Vårt mål är att med hjälp av digitalisering och tillgängliggjord information från gårdarna knyta konsumenterna närmare lantbrukarna. Heltspårat.se är ett första steg i att påvisa vilken grad av information man som konsument bör kunna ta del av i framtida produkter. Spårbarhet är nyckeln till att hållbara gårdar också blir lönsamma, säger Jacob Morén, COO på Skira.

I första bryggningen produceras 6 000 flaskor. Ölet finns tillgänglig i Systembolagets beställnings- sortiment och fysiskt på 10 olika Systembolagetbutiker i sydöstra Sverige. Planer pågår redan att fortsätta projektet i större skala för att nå den breda massan av konsumenter.