Säkrar containers med farlig last

Under transporten kan godset avge farliga ämnen. Foto: Göteborgs hamn

Forskningsdrivna startupbolaget Evaqvent har levererat sin ventilationslösning för fraktcontainrar till ett globalt företag i Malaysia. ”Vi förhandlar med flera andra potentiella kunder”, säger professor Gunnar Johanson, en av grundarna.

Fraktcontainrar på fartyg utgör ryggraden i världens transportsystem. Men under transporten kan godset avge farliga ämnen, exempelvis lösningsmedel. Då kan höga halter byggas upp inuti de mycket täta containrarna, särskilt om det är varmt.

– Exponeringen för kemikalieångor är en hälsorisk för personalen som lastar ur godset och för exempelvis tullinspektörer. I vissa fall förekommer till och med dödsfall, säger Gunnar Johanson.

Han är professor i toxikologi vid Karolinska Institutet och har i många år arbetat med arbetsmiljöfrågor och kemiska risker. Tillsammans med forskarkollegan Urban Svedberg driver han bolaget Evaqvent som utvecklat en teknik som effektivt vädrar ur kemikalieångorna. Nu har lösningen köpts av ett globalt detaljhandelsföretag för att användas på en av deras distributionscentraler i Malaysia.

– Det är ett viktigt genombrott för oss, säger Gunnar Johanson.

Innovationen består av en platta med en veckad profil. Den monteras utanpå de små ventiler som finns upptill på containern och kopplas till en fläkt. Efter ungefär en timme har nivån av farliga ångor minskat till en tiondel.

– Det här är ett dolt och onödigt arbetsmiljöproblem som enkelt går att förebygga, säger Gunnar Johanson, som hoppas att deras teknik sprids i stor skala på den internationella marknaden.