Humanitärt initiativ säkrar vacciner för fattiga länder

​​​​​​​Med Unicef-partnerskapet hjälper Emirates SkyCargo till att säkra COVID-19-vacciner, särskilt för samhällen som drabbas hårt av sjukdomen. Foto: Emirates

Emirates SkyCargo och Unicef ​​kommer att distribuera COVID-19-vacciner över hela världen, inklusive låg- och medelinkomstländer.

Emirates SkyCargo har ingått ett avtal med FN: s barnorganisation Unicef ​​för att främja distributionen av COVID-19-vacciner, essentiella läkemedel, medicintekniska produkter och andra nödvändiga förnödenheter som kan hjälpa till att bekämpa COVID-19-pandemin.

Unicefs initiativ för humanitär flygfrakt samlar ett antal partners som tillsammans har kapacitet att distribuera viktiga leveranser till mer än 100 marknader.

Initiativet stöder COVAX, som syftar till att säkra vacciner för låg- och medelinkomstländer.

Det planeras också att Unicefs humanitära flygfraktinitiativ också kommer att inrättas som ett fortsatt samarbete som kan ingripa i framtida hälso- och humanitära kriser.

Saktar ner spridningen av viruset

- Varje dag räknas i kampen mot COVID-19, och ju snabbare samhället kan få tillgång till COVID-19-vacciner, desto snabbare kan vi sakta ner spridningen av viruset och komma tillbaka, säger Nabil Sultan, Division VP Cargo i Emirates.

- Som en global aktör som flyger till mer än 130 destinationer har vi varit med i kampen mot pandemin från de tidiga stadierna. Vi har genomfört ett antal initiativ för att påskynda distributionen av COVID-19-vacciner genom Dubai - från och med vårt EU-BNP-certifierade airside-nav.

- Med UNICEF-partnerskapet tar vi ytterligare ett steg mot att underlätta en snabb och säker distribution av COVID-19-vacciner, särskilt till samhällen som drabbats hårt av sjukdomen.