Affärsresandet på uppgång

Kraften i indexuppgången är historisk i Sverige. Arkivbild

Precis som den återkommande inköpschefsindex mäter analysföretaget Nordicbench hur förväntningarna ser ut för affärsresandet i Norden. Den senaste mätningen visar att det nordiska affärsresandet förväntas öka framöver. Ökningen i Sverige är tydlig. Finland ligger i topp följt av Norge och Danmark.

– Att våra nordiska grannar förväntar sig en större ökning än vi i Sverige har nog att göra att vi utmärker oss genom att under pandemin ha stängt ner minst av länderna i Norden. När nu alla ser att vaccineringen med största sannolikhet möjliggör ett återupptagande av resandet, upplevs detta mer påtagligt i övriga Norden, säger Didrik von Seth, generalsekreterare för SRF.

Det svenska index stiger med 10 punkter, motsvarande 22 procent och den nordiska med 26 punkter motsvarande 55 procent. Kraften i indexuppgången är historisk, i Sverige hade vi en liknande stor uppgång efter finanskrisen men för Norden sammantaget har vi inte varit i närheten av dylik förstärkning tidigare. Det tidigare rekordet är plus 7 punkter, också det efter finanskrisen.  

– Vi hade kraftiga svängningar i indextalen i samband med finanskrisen 2008 - 09 men dessa framstår idag, i jämförelse, som en krusning på ytan, säger Jan Ogner, vd på Nordicbench.