SAS-chefen hoppas på vaccinpass

Johan Nilsson/TT: Flygbolaget SAS, med den avgående vd:n Rickard Gustafson, redovisar delårsrapport. Arkivbild.

Jag tror att vaccinpass kommer att vara en viktig komponent för att vi ska återstarta och återöppna världen, säger Rickard Gustafson.

Det är enligt Gustafson viktigt att det blir en global standard och inte ett lapptäcke av nationella eller bransch- eller bolagsspecifika krav. Samma villkor oavsett om man flyger, åker båt, buss, tåg eller bil in i ett annat land är en annan förutsättning för att det ska fungera, anser han.

Om detta ska ha någon effekt så måste det vara en global standard, där man från ett FN-organ eller någon global organisation tar stafettpinnen och leder det arbetet och sätter en global standard som vi alla kan anpassa oss till.

"Man kan inte tvinga någon"

Gustafson är samtidigt mån om att det finns skydd mot diskriminering i pass-systemet, för alla som av något skäl inte vill eller kan vaccinera sig. Det gäller även internt.

Människor är människor och man kan inte tvinga någon, säger han när TT frågar om han kan tänka sig att ha vaccinering som villkor för att anställda ska få arbeta ombord SAS-flygplan.

Jag kan inte diskriminera människor på grund av övertygelse eller tro eller något annat. Det måste vi hitta andra former för att hantera i så fall.

De rekordstrikta reserestriktionerna i andra smittvågen har slagit stenhårt mot SAS. Trots omfattande besparingsåtgärder – som personalminskningen på 5 000 medarbetare – redovisar det delvis statsägda flygbolaget ännu en brakförlust på nästan två miljarder och ett intäktsbortfall på 76 procent i en kvartalsrapport.

Det blir lite bättre till sommaren, hoppas Gustafson – om vaccinationsprogrammen får avsedd effekt. Han bekräftar att SAS sommarplan att återöppna 180 direktlinjer, främst i Skandinavien och Europa, kvarstår.

Långt till normalläge

Men det är långt kvar till någon sorts normalläge ,enligt Gustafson. Han pratar om "någon form av lönsamhet" 2022. Och för affärsresandet tror han att konkurrensen från digitala möten har kommit för att stanna.

Fritidsresorna kommer därför bli en större del av SAS produktmix i framtiden, även om affärsresandet också återhämtar sig från dagens bottennivåer.

Det finns ju ett stort behov för att resa i affärer. Jag tror till exempel att innovation och utveckling och att bygga kultur och annat kommer att kräva att man träffas.

En ny omgång besparingsåtgärder väntar också. Digitalisering och nya modeller för att finansiera nya flygplan med leasingavtal är två viktiga pusselbitar. Det har även inletts en dialog med fackliga företrädare om att personalstyrkan måste kunna säsongsanpassas.

Det är vad som kommer att krävas framöver, så att vi inte bemannar för en kort högsäsong och sedan ligger kvar med för höga kostnader under resten av året. Vi kommer att behöva förändra saker och ting i bolaget för att anpassa oss till den omvärld som kommer att råda efter pandemin, säger Gustafson.

Många kunder är besvikna

SAS kassa har under kvartalet dränerats av återbetalningar för inställda flygningar på totalt 2,1 miljarder kronor.

Jag är jätteglad för att vi nu kan säga att 99,9 procent av alla ärenden är hanterade, säger Gustafson.

Han hoppas att SAS med ett mer flexibelt biljettsystem vad gäller om- och avbokningar nu kan reparera kundförtroendet efter den utdragna och omstridda återbetalningsprocessen.

Självklart finns det många kunder som är besvikna på oss. Men jag hoppas också att det finns många som har en viss förståelse för att vi har hamnat i den här krisen och har gjort allt vi har kunnat för att hantera detta enligt vår bästa förmåga.