Trafiksäkerheten för tvåhjulingar behöver förbättras

De flesta olyckor med elsparkcykel sker i Skåne, Stockholm och Västra Götaland. Foto: Transportstyrelsen

Elcyklar och elsparkcyklar har snabbt blivit en del av vardagen i Sverige. Antalet olyckor med elcykel har ökat gradvis medan olyckor med elsparkcykel ökade kraftigt i samband med att elsparkcykleln introducerades på bred front 2019.

Transportstyrelsen har fått i uppdrag av regeringen att beskriva olyckor med elcyklar och elsparkcyklar som en del i utredningen kring så kallade eldrivna enpersonfordon. Delrapport två är nu överlämnad till regeringen.

66 procent av alla trafikolyckor rör gående eller cyklister. Antalet allvarligt skadade cyklister ligger runt 2 000 per år och har inte förbättrats i någon högre utsträckning under de senaste 12 åren.

– Statistiken i Strada pekar mot att risken är lika stor att drabbas av lindrig, måttligt allvarlig och allvarlig skada vid en olycka med cykel, elcykel eller elsparkcykel. En slutsats utifrån detta är att det är viktigt att arbeta för förbättrad trafiksäkerhet för cykel generellt, inte endast för eldrivna enpersonsfordon, säger Pernilla Bremer, utredare på Transportstyrelsen.

Under 2019 inträffade 528 olyckor med elcykel och 630 olyckor med elsparkcykel, enligt uppgifter i Strada.