Alla kostnader men bara hälften passgerare i järnvägstrafiken

Alla kostnader men färre passagerare går inte i hop menar Tågföretagen. Arkivbild

Viruskampen växlar upp i region efter region. Det är glädjande att samhället nu verkligen kraftsamlar och följer råd och riktlinjer för att begränsa den skenande smittspridningen.

För järnvägens persontrafik ledde dock de nya riktlinjerna omedelbart till fler avbokningar. Resandet minskade med närmare 50 procent under vecka 43–45. Man kan även se ett ändrat beteende hos resenärerna som avvaktar med både bokningar och avbokningar till dagen före avgång.

Till detta ser Tågföretagen också ökade sjuktal i branschen kopplat till de nya karantänsreglerna för familjemedlemmar och fortsatt stor försiktighet vid minsta symptom. Detta händer alltså i en bransch som – sedan pandemins inträde – tappat nära häften av resandeunderlaget men där kostnadssidan fortsatt är lika stor.

Järnvägsföretagen möter nya utmaningar varje dag och planeringshorisonten är på dagsbasis. Frågan är hur länge branschen kommer att klara av att fortsatta leverera på det sätt som förväntas av samhället, utan lättnader exempelvis i form av sänkta banavgifter, vilket numera stöds av EU-lagstiftning.

Källa: Tågföretagen