Ny webbplats underlättar blåljusaktörers transporter

Gemensam nationell bakgrundskarta viktig för blåljusaktörer. Foto: MSB

MSB har tillsammans med Lantmäteriet och Trafikverket tagit fram en webbplats med samlad information och rekommendationer kring kartor och geografiskt informationssystem, GIS. Syftet är att göra det enklare för blåljusaktörer att använda kartor före, under och efter en händelse och på så sätt effektivisera insatsen.

De senaste årens skogsbränder har visat på ett behov av ökad kunskap om kartor och GIS hos många blåljusaktörer för att kunna nyttja styrkan i dessa redskap vid hantering av en händelse. Använder alla samma bakgrundskarta ser alla samma vägar, byggnader och så vidare vilket minskar risken för missförstånd kring en position, vägval eller liknande.

MSB har tillsammans med Lantmäteriet och Trafikverket tagit fram en webbplats där samlad information och rekommendationer finns som är viktiga för att en aktör inom krisberedskap ska kunna hantera kartor enhetligt inom det förebyggande, operativa och erfarenhetsåterkopplande arbetet.

– En gemensam nationell bakgrundskarta är en viktig förutsättning för att blåljusaktörer ska kunna genomföra insatser effektivt, såväl i den egna verksamheten som när flera aktörer ska samarbeta. Det minskar också riskerna som kan uppstå när olika aktörer som samarbetar utgår från olika kartmaterial, säger Katharina Wilde, GIS-ingenjör på MSB.