Stor nedgång för trafiken på Öresundsbron

Brotrafiken återhämtas men fortsatt stor nedgång. Foto: Öresundsbron

Øresundsbrons vägtrafik fick en återhämtning under sommaren – efter det andra kvartalets kraftiga fall i spåren av coronapandemin. Men ännu saknas mycket trafik för att nå normala nivåer. Under årets första nio månader föll totaltrafiken med 37,8 procent jämfört med samma period i fjol, medan nedgången var 35 procent för det tredje kvartalet.

Øresundsbro Konsortiets resultat före värdeförändring blev 631 miljoner danska kronor under perioden januari-september – en nedgång på 373 miljoner danska kronor jämfört med motsvarande period i fjol.

Vägtrafiken har påverkats kraftigt i spåren av coronakrisen – inte minst genom skärpta inreseregler, ökat hemarbete och uteblivna fritidsresor. Danmarks gräns mot Sverige öppnades för hela landet den 30 juli och i samband med detta hävdes Sveriges reseavrådan från icke nödvändiga resor till Danmark.

– Vår trafik ökade successivt under några veckor i sommar, i takt med att det blev en gränsöppning. Återhämtningen sågs i fritidstrafiken, och i synnerhet den danska. Men baserat på det kraftiga raset, som inledningsvis var på omkring 70 procent, påverkas ändå helårets intäkter och trafik ordentligt, säger Kaj V. Holm, tillförordnad vd på Øresundsbron.

Vägtrafikens intäkter minskade med 381 miljoner till 782 miljoner danska kronor under första nio månader jämfört med samma period i fjol. Järnvägsintäkterna påverkas inte av trafikvolymer utan räknas årligen upp genom prisindex, vilket gjorde att intäkterna ökade med 2 miljoner till 386 miljoner danska kronor under perioden.

– Vi bedömer att årets resultat före värdeförändring hamnar 500-550 miljoner danska kronor lägre än fjolårets resultat på 1.281 miljoner danska kronor, men osäkerheten är stor beroende på pandemins utveckling och inreseregler, säger Kaj V. Holm.

Driftskostnaderna minskade, från 191 till 173 miljoner danska kronor, och räntekostnaderna föll med 48 miljoner till 101 miljoner danska kronor. Konsortiets avskrivningar ökade med 59 miljoner danska kronortill 279 miljoner danska kronor på grund av en reviderad avskrivningsplan för en del av anläggningen. Rörelseresultatet blev ett överskott på 732 miljoner danska kronor, vilket är en försämring med 421 miljoner danska kronor.

Busstrafiken föll kraftigt med 64,9 procent under perioden januari-september i år, men såväl pendlings-, fritids-, som företagstrafiken drabbades också hårt. Pendlingen minskade med 25,5 procent, fritidstrafiken med 41,7 procent och företagstrafiken med 46,3 procent jämfört med samma period förra året.

Samtidigt rullade godstrafiken över bron på i princip samma nivåer som i fjol och hade en liten nedgång på 2,6 procent. Antalet varubilar och lastbilar under 20 meter minskade marginellt medan modulekipagen – lastbilar över 20 meter – fortsatte att öka.

– Återhämtningen avstannade lite under det tredje kvartalet. Sedan slutet av augusti och fram till början av oktober var det en minskning på 20-25 procent i totaltrafiken jämfört med fjolårets siffror, säger Kaj V. Holm.