Göteborg ställer om till elektrifierade transporter

Teknologie doktor Anne Piegsa blir nyckelpersonerna i stadens omställning till elektrifierade transporter. Bild: Business Region Göteborg

Teknologie doktor Anne Piegsa har anställts som processledare och strateg på Business Region Göteborg. Hon kommer att bli en av nyckelpersonerna i stadens omställning till elektrifierade transporter.

Jag ser fram emot att träffa företag som vill vara med och göra Göteborg till en tystare, renare och mer hållbar stad. Och på köpet öka sin egen konkurrenskraft på den globala marknaden.

Anne kommer närmast från Semcon där hon varit i nio år, bland annat som chef för en grupp systemingenjörer. En viktig del i arbetet handlade om att starta och medverka i forskningsprojekt. Den röda tråden har varit samverkansprojekt och att korskoppla olika kompetenser och branscher.

– Elektromobilitet är ett stort område som spänner över flera branscher, teknikdomäner och kompetensområden. Plus att det är många aktörer inblandade. Det ställer stora krav på samverkan för att hitta fram till den optimala helhetslösningen, säger Anne.

– Biltillverkarna kan bygga fina elbilar, men om inte laddinfrastrukturen finns på plats så är de inget värda. Och man kan sätta upp mängder med laddstolpar, men om ingen använder dem är de heller inget värda.

Uppdraget som processledare och strateg spänner över allt från stadsutveckling och elförsörjning till att medverka till att det lokala näringslivet blir mer konkurrenskraftigt och kan leverera smarta lösningar för elektrifierade transporter till både lands och sjöss.
Den systemövergripande omställningen kräver koordinering och ett lagarbete utöver det vanliga. Business Region Göteborg har som stadens näringslivskontor fått uppdraget som neutral koordinator, då man verkar utan vinstintresse.