Corona förändrar resvanorna

Cykeln blir ett allt viktigare färdmedel. Foto: Kvdbil

Enligt en Sifo-undersökning gjord på uppdrag av bilförmedlaren Kvdbil kommer var tredje svensk dra ner på flygandet, var femte på bussåkandet och var sjunde på tågåkandet. Samtidigt kommer cykeln och bilen ta större plats på gatorna.

Restriktioner i kollektivtrafiken, inställda flyg och ändrade semesterplaner. Coronapandemin förändrade snabbt våra vanor och resmönster. Nu visar en Sifo-undersökning att många svenskar kommer fortsätta med sitt nya sätt att resa, även efter pandemin. Cykel och bil är de transportmedel som flest svarar att de kommer öka sin användning av (20 procent respektive 18 procent ) medan flyget (32 procent ) är det som flest kommer dra ner på, följt av buss och tåg (21 procent respektive 14 procent ).

– Hur mobiliteten påverkas på lång sikt återstår att se, men i andra länder har man sett att kriser ofta lett till långvariga förändringar med skifte mot mer privata transportmedel. Så var det med Sars-viruset i Asien i början av 2000-talet, terrorattacken i Londons tunnelbana 2005 och 11 september-attacken. De här attitydförändringarna slår hårdast mot resor som inte är helt nödvändiga, vilket är anledningen till att flyget drabbas extra hårt, säger Daniel Odsberg, försäljningschef Kvdbil.

Undersökningen visar vidare att 35 procent av svenskarna anser att coronapandemin gjort det viktigare att ha bil. Bland storstadsbor och äldre personer, men också yngre, är siffran ännu högre – drygt 40 procent.

– Tidigare har det varit tillgängligheten, friheten och flexibiliteten som fått många att välja bilen, men coronapandemin har gjort att det nu också finns hälsoskäl. Sedan senvåren har vår egen försäljning ökat kraftigt och det är framför allt storstadsbor som står bakom ökningen. Man vill komma undan trängseln, minska de sociala kontaktytorna och köper då en ”corona-bil”, säger Daniel Odsberg, försäljningschef Kvdbil.