Ny linbana vid Skuleberget

Skuleberget, Kramfors kommun – mitt i Höga Kusten. Foto. Kramfors kommun

Upphandlingen av rivning och demontering av den befintliga linbanan samt etablering av ny driftklar linbana vid Skuleberget är klar. MND Sverige med säte i Östersund, var det företag som fick upphandlingen.

– Vi är glada över beslutet. Det är ett intressant projekt och vi ser fram emot att komma igång, säger Magnus Engström, CEO vid MND Sverige.

– Jag tror på det lokala engagemanget och att det är viktigt med inkludering av ortsbefolkning och övriga entreprenörer på orten för att det ska gå så smidigt som möjligt.

Med bygget följer behov av varor och tjänster som gynnar orten, det kommer också att medföra mer trafik och rörelse i området och då är det extra viktigt att ortsbefolkningen är insatta i vad som görs för att få förståelse under den tid bygget fortlöper”, menar Magnus Engström.

En annan viktig del i projektet som måste säkras för att bygget av linbanan ska komma igång är att Länsstyrelsen godkänner de markarbeten som är nödvändiga eftersom marken ingår i ett världsarvsområde. I detta ärende är det Länsstyrelsen i Jämtland som fattar beslut.