Paulig distributionscenter i Kungsbacka utökas till 38 000 kvadratmeter

På fastigheten finns även en byggrätt om 6000 kvadratmeter. Foto: WIlfast

Det internationella livsmedelsföretaget Paulig, som bland annat äger varumärkena Santa Maria, Risenta och Paulig, har tecknat avtal om att utöka och utveckla sitt svenska distributionscenter i Kungsbacka med 5000 kvadratmeter till över 38 000 kvadratmeter. Samtidigt förlängs hyresavtalet med fastighetsägaren och förvaltaren Wilfast i tio år till år 2031. – Vi är naturligtvis väldigt glada och stolta över att ha fått ett fortsatt förtroende från en så stor, stabil och långsiktig hyresgäst som Paulig, säger Ulf Holmberg, fastighetsförvaltare på Wilfast.

Wilfast, som äger fastigheten tillsammans med den norska investeringspartnern Ness, Risan och Partners, arbetar främst med förvaltning av kommersiella fastigheter inom lager, logistik, industri samt handel. Enligt Ulf Holmberg är den långa erfarenheten av logistikfastigheter en viktig anledning till att samarbetet med Paulig fungerat så bra genom åren och att utvecklingsarbetet med det nya lagret har kännetecknats av positiva och konstruktiva samtal.

– Paulig är en professionell och noggrann hyresgäst som ställer höga krav på sina lokaler, både vad gäller funktionalitet, trivsel och miljö. Jag känner mig väldigt nöjd med att vi har kunnat leva upp till de kraven på ett bra sätt.

Det nya lagret utformas genom att det befintliga öppnas upp mot utrymmen i fastigheten som varit vakanta och som renoveras och anpassas efter Pauligs önskemål och behov. Det innebär att det befintliga lagret tillförs ytterligare 5000 kvadratmeter lageryta.

– Utöver det nya lagret bygger vi även personalutrymmen samt lokaler för produktion av kampanjmaterial som Paulig tillverkar i samarbete med Samhall. Dessutom uppförs fem nya lasthus och en helt ny isolerad karantänbyggnad med en avjoniseringsanläggning som bland annat används för förvaring av råvaror och kryddor, säger Ulf Holmberg.

På fastigheten finns även en byggrätt om 6000 kvadratmeter vilket innebär att Paulig har goda möjligheter att fortsätta att expandera sin verksamhet i Kungsbacka.