Utö Rederi går upp i Bildösundsbolaget

Blidösundsbolaget har drivit trafik i Stockholms skärgård sedan 1911. Foto: Blidösundsbolaget

Nu går 2020 går Utö Rederi upp i systerbolaget Blidösundsbolaget. Sammanslutningen är enbart en administrativ förändring och för boende på Utö och andra resenärer innebär det inga förändringar på kort sikt. På längre sikt kommer sammangåendet att utveckla förutsättningarna för kollektivtrafiken på vatten i Stockholms skärgård.

– Personalen och fartygen förblir densamma, säger Peter Fyrby, vd på Blidösundsbolaget. Servicen, kvaliteten och turtätheten kommer att hålla samma höga standard och på lite längre sikt syftar sammangåendet till att förstärka och utveckla förutsättningarna för kollektivtrafiken på vatten i Stockholms skärgård. Vi är starkare tillsammans.

Genom att fullt ut slå samman Utö Rederi med Blidösundsbolaget förstärks trafiken till Utö med en drygt hundraårig erfarenhet av att driva skärgårdstrafik. Samtidigt innebär sammangåendet att Blidösundsbolaget förstärks med den viktiga trafiken i Stockholms södra skärgård. Blidösundsbolaget driver sedan tidigare trafiken i Stockholms norra och mellersta skärgård på uppdrag av Waxholmsbolaget och pendelbåtlinje 89 mellan Stockholm och Ekerö på uppdrag av SL.

– För skärgårdsborna och besökare till skärgården betyder sammanslagningen en bättre flexibilitet och tillförlitlighet om det skulle uppstå behov. Helt nya förutsättningar för att utveckla trafiken på tvären inom skärgården växer nu fram, avslutar Peter Fyrby.

Blidösundsbolaget har drivit trafik i Stockholms skärgård sedan 1911. Rederiet driver trafiken i Stockholms norra och mellersta skärgård på uppdrag av Waxholmsbolaget samt pendelbåtlinje 89 mellan Stockholm och Ekerö på uppdrag av SL. Blidösundsbolaget är en del av mobilitetsföretaget Transdev. Transdev har också erfarenhet av skärgårdstrafiken och Älvtrafiken i Göteborg med sitt systerbolag Styrsöbolaget.