Världens största logistiksatsning länkar Sverige till Kina på 14 dagar

Den Nya Sidenvägen, Kinas nya logistikprojekt, innebär nya vägar, järnvägsnät och sjöfartsleder. En tågtransport från Kina till Haparanda tar 14 dagar. Bild: Pixabay
Anders Johansson är Associate Director för Industrial and Logistics och en av författarna till rapporten.

Text: Hanna Engström

Temat för Colliers årliga logistikrapport är Den Nya Sidenvägen, Kinas stora infrastruktursatsning, som möjliggör tid- och energibesparande logistik. I Sverige är logistikmarknaden fortsatt attraktiv med nyetableringar och uthyrning.

Världens största logistiksatsning, Den Nya Sidenvägen, anspelar på The Silk Road som etablerades 100 f.Kr. och periodvis var världens främsta handelsväg. Kinas nya logistikprojekt ska koppla ihop landet med övriga delar av Asien, Mellanöstern, Afrika och Europa. Det innebär nya vägar, järnvägsnät och sjöfartsleder. För Sveriges del öppnas möjligheten till snabba, kostnadseffektiva och hållbara transporter till och från Kina. - En tågtransport från Kina till Haparanda tar 14 dagar, det är tre gånger snabbare än med båt. Det kommer naturligtvis påverka logistiken långsiktigt, säger Anders Johansson, Associate Director för Industrial and Logistics och en av författarna till rapporten.

Efterfrågan ökar och enheter slås ihop

Uthyrningsmarknaden för lager- och logistiklokaler är fortsatt god och efterfrågan ökar. Många kommuner tar aktivt fram mark till logistiketableringar för att möta intresset att uppföra nya byggnader. Det är framförallt moderna lokaler som efterfrågas och trenden är att slå ihop centrala enheter på upp till 100 000kvm. Under 2019 byggdes 1/3 på spekulation, framförallt nära storstäder. Allt tyder på att utvecklingen kommer hålla i sig och öka. Bland ett tiotal heta logistikområden ligger Göteborg, norra Stockholm och Örebro i topp.

- Vi ser överlag en god efterfrågan på logistik och det är i synnerhet e-handeln som driver på, framhåller Anders Johansson.

Investering i logistik fortsatt intressant Det finns även ett fortsatt intresse av att investera i logistikfastigheter. Man ser långa avtal och en avkastningsnivå på 4,5%. Allt fler väljer att investera pensionspengar och de internationella satsningarna tar upp stora volymer. Det är också tydligt att miljöaspekten får allt större utrymme. Ett exempel är att fastigheter som miljöklassas får bättre villkor från bankerna. Vad gäller trender på uthyrningsmarknaden lutar det åt större affärer. Man bedömer att hyresnivåerna på logistiklägen kommer stabiliseras och prognosen är en neutral hyresutveckling.