Tallink Silja varslar 450 anställda

Varslet gäller samtliga tre kollektivavtalsområden. Foto: Silja

Tallink Silja lägger ett varsel om uppsägning gällande 450 anställda inom samtliga tre kollektivavtalsområden. Den absoluta majoriteten gäller anställda ombord på fartygen, men även ett mindre antal anställda i land berörs av varslet.

Coronakrisen har slagit hårt mot passagerarfärjetrafiken. Myndighetsbeslut och reserestriktioner har gjort att fartygen tvingats tas ur trafik och intäkterna har i princip försvunnit från en dag till en annan. Passagerarsiffrorna under april månad föll med 96 procent jämfört med samma månad 2019. För att överleva krisen måste företaget nu reducera organisationen och anpassa alla kostnader efter den rådande verkligheten.

– De ekonomiska konsekvenserna av reserestriktionerna är förödande för passagerarfärjetrafiken och det står nu klart att vi endast kommer att kunna bedriva en begränsad verksamhet under lång tid framöver. Vi har därför inget annat val än att kraftigt dra ner på organisationen och varsla stora delar av besättningen ombord på våra fartyg, säger Marcus Risberg, vd på Tallink Silja.

Utöver den negativa effekten som det uteblivna resandet har så har företaget även drabbats hårt av att det sjöfartsstöd som normalt utgår, och är helt avgörande för den svenska sjöfartsnäringen, nu har dragits in då fartygen inte är i trafik.

– Vi har under en längre tid påtalat för regeringen att vår verksamhet inte fungerar utan sjöfartsstödet under denna extremt svåra tid. Vi hoppas att regering och riksdag förstår allvaret och snabbt inför en tillfällig ändring av lagen om sjöfartsstöd så att vi slipper lägga ytterligare varsel och kan behålla resterande personal, säger Marcus Risberg.

Tallink Siljas ledning kommer nu tillsammans med företrädare från berörda fackförbund arbeta för att i möjligaste mån hitta lösningar för den personal som berörs av varslet.