Malmö Hamn varslar 40

Stora nedgångar i antal anlöp och hanterade volymer. Foto: Copenhagen Malmö Port

Coronakrisen slår hårt mot hamnbolaget Copenhagen Malmö Port (CMP). Trots en rad vidtagna åtgärder såsom sparpaket och nyttjande av statliga stödpaket är CMP tvingade till att varsla om uppsägning. 40 medarbetare berörs i Malmö.

Med ett Asien som inte är tillbaka till normal kapacitet än, med ett Europa som är stängt och med ett USA som har drabbats riktigt hårt av Coronakrisen, blir konsekvenserna för handel och turism i den här regionen enorma. Prognoserna från rederier och kunder ändras från vecka till vecka, ibland till och med från dag till dag. Med bland annat stängda bilfabriker och en försäljning av nyproducerade bilar som har störtdykt, får detta stor påverkan i Malmö, som är Skandinaviens största bilhamn. Dessutom påverkas CMP kraftigt av den nu helt stängda kryssningsverksamheten och markanta nedgångar i de flesta övriga affärssegment både i Danmark och i Sverige.

– Jag beklagar verkligen att vi inte ser någon annan utväg än att varsla om uppsägning, säger Barbara Scheel Agersnap, CEO på Copenhagen Malmö Port. Det är ett tungt besked att lämna till medarbetarna. Vi har under en tid arbetat med att hitta andra lösningar. Bland annat initierades ett omfattande sparpaket i mars, och de statliga stödpaketen nyttjas i både Danmark och i Sverige, men tyvärr är det inte tillräckligt. Nedgångar i antal anlöp och hanterade volymer och därmed intäktsbortfall är för stora.

På den danska sidan har det för närvarande inte varslats om uppsägning. Utvecklingen av krisen och en rad effekter kopplade till igångsatta initiativ, blir avgörande för om varsel om uppsägningar också ska göras på danska sidan senare i år.

– För att CMP fortsatt ska vara en sund verksamhet även i framtiden, är anpassningar till den nya verkligheten nödvändiga, även om det gör väldigt ont, säger Barbara Scheel Agersnap. Målsättningen är naturligtvis att minimera antalet uppsägningar, och samtidigt ta CMP ur krisen på bästa möjliga sätt, så att vi står rustade att möta marknaden och efterfrågningar efter Coronakrisen. CMP är en del av den kritiska infrastrukturen, som säkerställer att godstransporterna i vår region fungerar. Det är vår intention och förhoppning, att CMP även i framtiden ska kunna vara den fantastiska hamn som vi är idag. Det är med hänsyn till CMP, både i den akuta krisen vi befinner oss i men också på längre sikt, som är orsaken till det dystra beskedet idag.