Framtidens fartyg är grönare och säkrare

Pilotfartyget Neolinerska demonstrera hur segeldrivna lastfartyg kan minska bränsleförbrukningen och utsläppen. Illustration: MAURIC
Fartygskoncept Aquarius Eco Ship utnyttjarstyva segelförsedda med solcellerför att ta tillvara på kraften från både vinden och solen. Illustration: Eco Marine Power
NYK Super Eco Ship 2050 hartack vare en mängd högteknologiska lösningar designatsför att helt eliminerautsläppen av koldioxid. Illustration: NYK
Genom attskapa självkörande lastfartyg som kan korsa haven utan besättning vill Rolls-Royce bland annat minska risken för olyckor orsakade av den mänskliga faktorn. Illustration: Rolls-Royce plc
Världensförsta självkörande färja demonstreradesi Åbo skärgård i december 2018 av Rolls-Royce och Finferries. Foto: Rolls-Royce plc
Det helt eldrivna fartyget Yara Birkeland ska bli världensförsta utsläppsfria och självkörande containerfartyg. Illustration: Yara International ASA

Text: Alarik Haglund

Idag befinner sig sjöfarten mitti en grön revolution och för att minska utsläppen kan vi iframtiden förvänta oss alltfrån en comeback för segel till fartyg utrustade med de senaste innovationerna inom miljövänlig teknik. För att öka säkerheten och göra framtidens fartyg mer effektiva håller samtidigtframsteg inom artificiell intelligens på attförändra sjöfarten för alltid.

Sjöfarten kommer under de kommande årtiondena att ställas inför en rad miljörelaterade utmaningar, som stigande oljepriser och striktare utsläppskrav. För att tackla dessa utmaningar hämtarföretag somfranska Neoline bland annat inspiration från sjöfartens barndom.

Vind i seglen

Neolines vision om att ta segelfartygen in i 2000-talet är enligt företaget en effektiv och omedelbart tillgänglig lösning för att anpassa sjöfarten efter de nya förutsättningar som väntar i framtiden. Med hjälp av segeldrivna lastfartyg i kombination med lägre hastigheter räknar de med att kunna minska förbrukningen av fossila bränslen och de relaterade utsläppen med mellan 80 och 90 procent. För att uppnå sin vision kommer företaget tillsammans med sina samarbetspartner satt börja med att sjösätta pilotfartyget Neoliner. Det 136 meter långa fartyget, med en lastförmåga på 5 000 ton, byggs i två exemplar, som från och med 2021 kommer att börja trafikera en rutt mellan Europa och Nordamerika.

Dubbelfunktion

Även det japanskaföretaget Eco Marine Power tar hjälp av segel, i kombination med solenergi, för att utveckla framtidens gröna fartyg. Företagets fartygskonceptAquarius Eco Ship använder ett system baserat på styva segel, som tack vare att de är försedda med solceller kan ta tillvara på kraften från både vinden och solen. I kombination med avancerad eldrift kommer detta enligt företagetatt kunna resultera i bränslebesparingar på 40 procent eller mer och minskade utsläpp från lastfartyg och andra stora fartyg.

Helt utsläppsfritt

Genom att dra nytta av en mängd framsteg inom miljövänlig teknik går japanska NYK ett steg längre. Företaget har designat sitt konceptfartyg NYK Super Eco Ship 2050 för att vara helt utsläppsfritt. Bland annat kommer fartyget att drivas av bränsleceller, som använder vätgas producerad med förnybar energi som bränsle, och vara försett med omkring 9 000 kvadratmeter solpaneler. Dessutom kommer fartyget att ha ett lättviktsskrov, som har en bionisk design och användersig av nya lättviktsmaterial, och det kommer istället för traditionella propellrar att ha fenor, som är mer effektiva tack vare att de rör sig på ett sätt som efterliknar delfinernas rörelser. Under gång kommer också luftbubblor att användas för att minska friktionen mellan fartygets skrov och vattnet.

Utan besättning

Brittiska Rolls-Royce avslöjade redan 2016 sin vision för sjöfartens framtid i form av självkörande lastfartyg som kan övervakas från ett kontrollcenter på land. 2018 meddelade företaget att de inlett ett samarbete med amerikanska Intel för att förverkliga sina planer på fartyg som kan korsa haven utan att ha någon mänsklig besättning ombord. Istället kommer fartygen att vara utrustade med en rad sensorer av olika slag och ha artificiell intelligens som kan fatta beslut baserade på den information som samlas in av sensorerna. Genom att eliminera risken för olyckor orsakade av den mänskliga faktorn hoppas RollsRoyce att deras självkörande fartyg ska göra sjöfarten säkrare. Eftersom det inte behövs någon plats för en besättning blir det dessutommer utrymme över för last, samtidigt som driftskostnaderna kan sänkas.

Första självkörande färjan

I december 2018 demonstrerade Rolls-Royce tillsammans med finska Finferries världens första självkörande färja i Åbo skärgård. Färjan Falco, som är en 53,8 meter lång bilfärja,ärlångt ifrån ny och togsi bruk av Finferries redan 1993. Trots det kunde färjan under demonstrationen, tack vare att den var utrustad med Rolls-Royce teknik för intelligentafartyg, transportera 80 inbjudna gäster från Pargas till Nagu utan inblandning från färjans kapten, som övervakade färden från ett kontrollcenter 5 mil bort i centrala Åbo. För att undvika kollisioner skapade färjan en detaljerad bild av sin omgivning i realtid med hjälp av avancerade sensorer och artificiell intelligens och den lade också till automatiskt med hjälp av ett nyutvecklat självnavigeringssystem.

Utsläppsfritt och självkörande

Det norska fartyget Yara Birkeland, som byggs av industrikoncernen Yara International i samarbete med teknikföretaget Kongsberg, kombinerar miljötänk med teknik för självkörning. Det 80 meter långa fartyget, som har en lastförmåga på 3 200 ton, ska bli världens första utsläppsfria och självkörande containerfartyg. Avsikten med det helt eldrivnafartyget, som har en batterikapacitet på 7 megawattimmar, är att det genom att segla mellan tre hamnar i södra Norge ska ersätta 40 000 dieseldrivna lastbilstransporter varje år och att det på så vis ska minska utsläppen av kväveoxid och koldioxid. Närfartyget sjösätts, vilket kommer att ske tidigast 2020, kommer det att ha en tillfällig brygga, men denna kommer att tas bort i samband med att fartyget under de första två åren gradvis övergår från bemannad till obemannad drift. Fartyget kommer också att kunna lägga till och kasta loss på egen hand och även lastningen och lossningen av fartyget kommer att ske automatiskt med hjälp av elektriska kranar.