Nytt färjeläge i Karlshamn

Karlshamn är landets största hamn för rullande gods mellan Sverige och Baltikum. Foto: Karlshamns Hamn

Peab ska i samverkan med Karlshamns Hamn anlägga ett nytt färjeläge på östra sidan av befintlig kaj vid Stillerydshamnen i Karlshamn. Beställare är Karlshamns Hamn och kontraktssumman uppgår till 156 miljoner kronor.

Byggnationen av det nya färjeläget är ett viktigt steg i den långsiktiga utvecklingen av Karlshamns hamn. Både som strategisk affärshamn i södra Östersjöområdet och därmed som betydelsefull hamn för sydostregionen och godsflödena i Sverige. I projektet ingår bland annat spontning, sprängning, schaktning och betongarbeten.

– Vi ser fram emot att tillsammans med Karlshamns hamn vara delaktiga i utvecklingen av hamnutbyggnaden. Vi är en lokal samhällsbyggare och en av anledningarna till att vi fick entreprenaden är vår förmåga att samverka internt för att säkerställa rätt resurser under hela projektet. Detta är vad vi kallar ett närproducerat samhällsbygge, säger Göran Wiking, regionchef på Peab.

Karlshamn är landets största hamn för rullande gods mellan Sverige och Baltikum. Hamnutbyggnaden är en viktig länk för tillväxten av godsflödena i godsstråken österut. Den kompletterar Trafikverkets satsning på Sydostlänken och öppnar för ett effektivare och fortsatt ökat godsflöde via Karlshamn.

– Vi ser fram emot att samarbeta med Peab som partner. Upphandlingen av generalentreprenör är viktig, speciellt i ett så här omfattande och ganska speciellt byggprojekt. Kontakterna hittills med Peab har varit konstruktiva, vilket vi uppskattar, säger Mats Olsson, vd Karlshamns Hamn.