IT-investeringar inom transport- och logistikbranschen ökar

Tillväxten för molntjänster väntas landa på 11,8 procent. Arkivbild

Analysföretagen Radar, som varje år släpper sin rapport IT-Radar med siffror över svenska verksamheters IT-investeringar, reviderar nu upp sin prognos för 2020. IT-investeringarna väntas öka med 1,2 procent under 2020 och störst tillväxt sker inom inköp av molntjänster där tillväxten väntas landa på 11,8 procent. Inom transport- och logistikbranschen väntas IT-kostnaderna, IT-budget och verksamhetsfinansierade IT-investeringar öka med 3,3 procent.

Martin Jeppsson, Product Manager på mjukvaruföretaget Descartes, som bland annat levererar transportlösningar via molnet till logistikintensiva företag, kommenterar siffrorna:

– Vi ser ett stort intresse hos våra kunder av digitalisering och automatisering för ökat fokus på kärnverksamhet, samt ökande krav på verksamhets - och kostnadseffektivisering. Detta driver investeringar i molntjänster. Digitaliseringen medför också att IT-säkerheten prioriteras, säger Martin Jeppsson.