Militär utbildar värnpliktiga i förnödenhetstransport

Översergeant Jonathan Randling utbildar i transportlogistik. Foto: Zsusanna Höjvall/Försvarsmakten

Under helgen kommer ett antal militärlastbilar och personbilar att förflytta sig på de större vägarna i Dalarna, Västernorrland, Gävleborg samt södra Jämtland Härjedalen. Det är Trängregementet i Skövde som utbildar värnpliktiga i förnödenhetstransport som är ute på vägarna.

– Förnödenhets- och transportplutonen tränar på att förflytta sig över ett större område i nedre Norrland under flera dygn. Vi åker med 15 lastbilar och ett antal andra fordon. Denna tid på året kan vara en utmaning med tanke på varierande väglag. Men vi ska kunna göra vårt jobb i alla väder, året runt, säger översergeant Jonathan Randling, ställföreträdande plutonchef.

– Plutonen får stöd av en grupp trafiksoldater som ska hjälpa till med trafikreglering. De kommer att reglera trafiken vid till exempel vissa korsningar, för att bidra till trafiksäkerhet och ett smidigt trafikflöde. De kommer även att titta på lämpliga vägar in och ut ur städer, samt lämpliga rastplatser och tankningsplatser. Trafiksoldater har polismans befogenhet vad gäller trafikreglering. De får alltså reglera trafiken genom att visa olika tecken, på samma sätt som en trafikpolis gör, säger Jonathan Randling.

Hur trafisituationen påverkas förklarar översergeant Jonathan Randling,

– Vi organiserar vår förflyttning på ett sätt som är trafiksäkert för både oss och för våra medtrafikanter. Vi kommer att åka i enheter om några stycken lastbilar åt gången för att hålla ett bra flöde i trafiken. Vi försöker följa trafikrytmen, men våra fordon är tunga och tar en del plats. Det finns lagstöd för att inte hindra en militärkolonn, så var uppmärksamma när vi rör oss på vägarna.