Catena gör ytterligare förvärv i Järna

Catena expanderar i Järna utanför Stockholm. Fot: Catena

Catena har tecknat avtal med Folkpolarna om förvärv av en fastighet i Järna, Södertälje kommun. Fastigheten ligger i direkt anslutning till mark som Catena avser utveckla för logistikändamål. Fastigheten Magasinet 3, med en tomtareal om drygt 66 100 kvadratmeter, ligger intill det 1 000 000 kvadratmeter, stora området Gerstaberg 1:7 som Catena avser utveckla via sitt delägarskap i bolaget Södertuna utvecklings. Den fastighet som nu förvärvas omfattar en byggrätt om cirka 10 000 kvadratmeter och en uthyrningsbar yta med hyresgäster om cirka 21 000 kvadratmeter,. Det sammanlagda hyresvärdet uppgår till cirka 12 miljoner kronor. Förvärvet sker som en bolagsaffär till ett värde om 130 miljoner kronor. Säljare är Folkpolarna.

– Sedan tidigare har vi identifierat detta som ett område med stor potential för att möta storstadsregionens växande logistikbehov, med detta förvärv kan vi skapa ännu bättre förutsättningar för framtidens effektiva och hållbara varuflöden i anslutning till Stockholms södra infartsleder, säger Maths Carreman, Regionchef Stockholm, Catena.