Digitala hjälpmedel ökar säkerheten på lagret

Med addedVIEW får föraren uppsikt i 360 grader runt om trucken vilket ger god kontroll att navigera snabbt och säkert trots truckens storlek. Foto: Jungheinrich AG
Tack vare att maxhastigheten automatiskt sänks till kryphastighet när det är många truckar inom samma område kan kollisioner och andra tillbud undvikas. Detta är en av fördelarna med zoneControl. Foto: Jungheinrich AG
Digitala hjälpmedel blir allt viktigare i dagens logistikcenter. De kan öka säkerheten samt effektivisera och göra lagerprocessen mer ekonomisk. Foto: Jungheinrich AG

Text: Hanna Engström

Varje år skadas nära åttahundra personer i arbetsolyckor där truckar är inblandade. Enligt uppgift från Arbetsmiljöverket är skadorna så pass allvarliga att personerna måste vara borta från jobbet.

Regler och föreskrifter

Vanliga orsaker till olyckorna är att föraren tappar kontroll över trucken, kolliderar, välter, inte använder trucken på rätt sätt eller får förslitningsskador på framförallt nacke, skuldror och rygg. Arbetsmiljöverket har tydliga regler och föreskrifter för arbete med truck, bland annat måste sikten vara god och trafiken avgränsad från gående. Man föreslår även olika sätt att förebygga olyckor och arbetsskador såsom rätt rutiner, kunskap, god ergonomi samt planering av trucktrafiken.

Assistanssystem kan förebygga olyckor 

Intralogistikföretaget Jungheinrich arbetar med materialhantering och har lång erfarenhet av logistikcenter och dess komplexitet. Andreas Hansson, produktchef, bekräftar att vanligt förekommande olyckor är att truck eller pallställ skadas. Kanske missberäknar man höjden på porten eller kör trucken på ställen som den inte är avsedd för. Problemet är ofta hastigheten. För att identifiera kritiska situationer i förväg och minimera risken för olyckor har man tagit fram två assistanssystem, zoneControl och addedView, som kommer lanseras under 2020.

Undvika kollisioner

Assistanssystemet zoneControl består av en stationär och en mobil komponent som man fäster på trucken. Systemet kan varna för truckar och personer i trafikerade områden för att undvika kollisioner. Maxhastigheten sänks automatiskt till kryphastighet när det är många truckar i samma område och via en styrmodul kan man kontrollera att bara auktoriserade truckar får tillträde till vissa lagerhallar.

  • zoneControl är ett flexibelt hjälpmedel och mycket skalbart, det kan lätt anpassas till kundens verksamhet, berättar Andreas Hansson.  

God sikt runt om och ovanifrån

Motviktstruckar som väger fyra till fem ton är särskilt betjänta av addedView, ett digitalt kamerasystem som ger god sikt i 360 grader runt om trucken. Föraren kan få en tydlig bild av sin omgivning, även vid stora ljusskillnader, och se trucken ur ett fågelperspektiv. Kamerasystemet ger kontroll och föraren kan navigera snabbt och säkert trots truckens storlek, även i trånga miljöer och situationer med mycket intern trafik.

Högre säkerhet mer ekonomiskt

Säkerheten för fotgängarna kommer naturligtvis i första hand men man bör även tänka på kostnaden i samband med materiella skador.

Om kunden vill se över sina kostnader ber vi dem räkna på reparationskostnaderna, inte bara investeringen. Hur kan vi minimera risken för skador? Där finns det pengar att spara, förklarar Andreas Hansson. Dessutom, när säkerheten ökar kan även driften av lagret effektiviseras.