Securitas tar parkeringsövervakningen i Göteborg

Uppdraget gäller parkeringsövervakning på allmän plats och kommunal kvartersmark. Foto: Securitas

Parkeringsövervakningen Göteborg har tidigare utförts av flera leverantörer uppdelat på tre avtalsområden. Securitas har sedan 2012 ansvarat för att säkerställa god framkomlighet och erbjuda invånare och besökare service kring parkering och kollektivtrafik i centrala Göteborg. Nu tar Securitas, efter vunnen upphandling, över ansvaret även för avtalsområde 2 och 3. Det innebär att säkerhetsföretaget nu ansvarar för all parkeringsövervakning för Parkering Göteborg, där de kommunala parkeringsplatserna för Trafikkontorets och Göteborgs Stads Parkering ingår.

– Securitas är ett väletablerat och modernt bevakningsbolag med bevisad erfarenhet inom parkeringsövervakning. Vi är mycket nöjda med leverans och service i efterfrågade arbetsuppgifter och ser fram emot ett utökat samarbete, säger Amir Torkalinaghipoor, Chef Parkeringsservice på Parkering Göteborg.

För avdelningschefen på Securitas, Redouane Doubakil, råder det ingen tvekan om orsaken bakom det utökade förtroendet:

– Vi har extremt duktig och kompetent personal och det vet jag att uppdragsgivaren verkligen värdesätter. Vi har dessutom satsat väldigt mycket på att genom täta avstämningar med kunden säkerställa att vi förstår deras behov och levererar rätt verksamhet. Det här utökade förtroendet är ett fint kvitto på mina medarbetares arbete.