Region Örebro län ska spara 60 miljoner på busstrafiken

Region Örebro läns samhällsbyggnadsnämnd minskar kostnader med nära 60 miljoner kronor. Föto: Länstarfiken

Region Örebro läns samhällsbyggnadsnämnd tog i dag den 22 januari beslut om så kallad trafikplikt för den södra och den nordöstra delen av länet, vilket beskriver var trafiken ska köras från och med december 2021. Nämnden har tidigare tagit beslut om att minska sina kostnader med nära 60 miljoner kronor och detta är ett delbeslut för att nå ekonomisk balans.

– Vår kollektivtrafik kostar i dag mer pengar än vi har i budgeten, säger Nina Höijer (S), regionråd och ordförande i nämnden för samhällsbyggnad. Utbudet är större än efterfrågan och våra intäkter räcker inte till. Det har vi ansvar för att komma till rätta med. Samtidigt som vi också måste utgå från de utmaningar som klimatomställningen ställer på oss, liksom befolkningens förändrade resvanor.

De förändringar som nu ska genomföras görs utifrån principen att det ska påverka så få resenärer som möjligt. Det handlar om att undvika parallellgående trafik där trafik i dag sker med både buss och tåg. Det handlar också om linjer och turer med ett lågt antal resenärer och skolskjutslinjer där kommunerna nu får ta tillbaka hanteringen av skolskjutsarna för sina grundskoleelever. Förändringarna innebär inga neddragningar av tåglinjer, utan ett bibehållet utbud av tåg gäller.