Samarbete för flyglinje Ronneby-Frankfurt

Flyglinje Ronneby-Frankfurt allt närmre. Foto: Ronneby kommun

De senaste åren har Blekinges kommuner, Länsstyrelsen Blekinge och Region Blekinge i samarbete med näringslivet arbetat för att få till stånd en flyglinje ut i Europa. En undersökning bland företagen i länet visade att Frankfurt var den destination med störst potential. Flygplatsen i Frankfurt har mycket bra direktförbindelser och en omfattande trafik till övriga världen.

För att kunna erbjuda flyg dagligen från Ronneby Airport, måndag-fredag, så krävs en finansiering på 15 miljoner kronor under en treårsperiod, där det offentliga ska stå för hälften och näringslivet i form av förköpta biljetter ska stå för den andra hälften. Näringslivet har fram till dags dato finansierat ca 5,5 miljoner kronor av dessa och för att få fler företag att sluta upp runt satsningen har Karlskrona kommun och Ronneby kommun krokat arm och via upphandling anlitat en konsult som under första kvartalet ska arbeta för att få ihop de sista pengarna.

Karlskrona och Ronneby kommun har gått samman och tillsammans med näringslivet skapat ett projekt för att få igång denna flygförbindelse.

– Vi kan konstatera att det inte är så mycket kvar för att gå in i nästa fas och förhoppningen är att kunna lansera linjen under 2020, vilket vi vet är väldigt efterlängtat både hos näringslivet men även besöksnäringen, säger Pia Holgersson, näringslivschef i Karlskrona.

Konsulten som ska utföra säljarbetet är Jens Harrysson. Jens har mångårig erfarenhet från flygbranschen och har varit med och startat upp ett antal olika flyglinjer och var chef under många år för Blekingeflyg.

– Vi går in en spännande fas och det känns förhoppningsfullt på flera plan. Just att vi gör det här tillsammans med Blekinges bästa för ögonen är fantastiskt, säger Torbjörn Lind, näringslivschef på Ronneby Kommun.

– Inrikesflyget till och från Ronneby Airport är stommen i vår regionala flygtrafik, får vi dessutom till en reguljär utrikeslinje och kanske i kombination med spännade charter på sikt, så kan det vända flygplatsens negativa trend, avslutar Jens Harrysson.