Visolit tar uppdrag av Göteborgs Hamn

Visolit får förlängt med ytterligare ett år. Foto: Göteborgs Hamn

Göteborgs Hamn avropar ytterligare ett optionsår med Visolit i ett avtal med ett uppskattat värde på 6.6 miljoner kronor. Göteborgs hamn hanterar cirka 30 procent av utrikeshandeln och hälften av all containertrafik i Sverige och är därigenom ett viktigt nav i det svenska transportsystemet. Förutom hantering av stora volym- och trafikflöden på kort tid, ansvarar hamnen också för att fartygsanlöpen ska vara så säkra, effektiva och miljökloka som möjligt.

Vi verkar i en högintensiv miljö där tjänsteleverans med hög servicegrad och kvalitet är avgörande. Som leverantör av samhällsviktiga tjänster omfattas vi också av det så kallade NIS-direktivet som ställer höga krav på säkerheten i nätverk och informationssystem. Därför värdesätter vi samarbetet och den personliga kontaktytan som vi har med Visolits kundteam för att kunna säkerställa driftstabilitet och ett högt fokus på våra säkerhetsområden, säger Martin Johannesson, IT-chef på Göteborgs Hamn.

Som den största hamnen i Skandinavien har Göteborgs hamn en viktig uppgift att stärka näringslivet både på ett lokalt och ett nationellt plan och att skapa viktiga konkurrensfördelar. Genom vårt ansvar för it-infrastrukturen ser vi fram emot att fortsätta vara en viktig del i detta arbete, säger Anders Filipssonchef för region väst i Visolit Sweden.

Göteborgs Hamn, som är en del av Göteborgs stad, sysselsätter knappt 140 personer. Samarbetet mellan Göteborgs Hamn och Visolit inleddes redan 2015.